ChargePoint Website Privacybeleid

Ingangsdatum: 23 Mei 2018

ChargePoint Network (Nederland) BV (‘ChargePoint’ / ‘wij’ / ‘ons’ / ‘onze’) heeft dit privacybeleid (‘Beleid’) opgesteld om haar toewijding aan het respecteren van uw persoonsgegevens, te weerspiegelen, hetzij u een bezoek brengt aan onze website, een koper bent van onze elektrische voertuigoplaadstations, of een gebruiker bent van elektrische voertuigoplaadstations op het ChargePoint Network.

Dit Beleid is van toepassing op uw gebruik van deze ChargePoint-website (‘Website’) en op iedere dienst die wordt aangeboden door ChargePoint, waaronder via het gebruik van ChargePoints radiofrequentie identificatiekaarten (de ‘Dienst’).  Door te registreren voor een account of door gebruik te maken van de Website of de Dienst of door het overdragen van informatie aan ons per e-mail of overige elektronische manieren, gaat u akkoord met onze verzameling, opslag, gebruik, overdracht en bekendmaking van uw persoonsgegevens, zoals uiteengezet in dit Beleid. Indien u alleen de Website bezoekt om te browsen, uzelf te informeren enz. zonder u te registreren of zonder zich te laten registreren, dient dit Beleid u te informeren over onze verzameling, opslag, gebruik, overdracht en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens voor zover deze van toepassing is op het browsen op de Website en / of, in voorkomend geval, het verzenden van informatie naar ons per e-mail of op een andere elektronische manier. Lees dit Beleid zorgvuldig door om inzicht te krijgen in onze praktijken omtrent uw persoonsgegevens en hoe we deze behandelen.  ChargePoint kent een afzonderlijk privacybeleid voor het gebruik van de mobiele applicatie van ChargePoint.

In overeenstemming met de toepasselijke wetten is de verantwoordelijke en beheerder van de Website ChargePointNetwork (Nederland) B.V., gevestigd Hoogoorddreef 56E, 1101 BE Amsterdam, Nederland.   ChargePoint’s aangewezen persoon die verantwoordelijk is voor het behandelen van uw persoonsgegevens door ChargePoint is ChargePoints gegevensbeveiligingsfunctionaris. Indien u vragen hebt over dit Beleid, stuur ons gerust een e-mail op privacy.eu@chargepoint.com.  

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid te allen tijde te wijzigen, en indien we dit doen, stellen wij u hiervan in kennis, als u eerder toestemming hebt gegeven, zorgen ervoor dat u akkoord gaat met de manier waarop we uw persoonsgegevens verder zullen behandelen. Indien u ons Beleid niet aanvaardt, dient u geen gebruik te maken van de Website en Dienst en ons geen vragen hieromtrent te stellen.

1. Informatie die wij gebruiken en verzamelen

Gebruik van de website voor informatiedoeleinden

Indien uw uitsluitend voor informatiedoeleinden gebruikmaakt van onze Website, m.a.w. als u zich niet registreert voor een account of gebruik van de Dienst of anderszins informatie aan ons verstrekt, verzamelen wij geen persoonsgegevens, behalve voor die persoonsgegevens die uw browser naar ons verstuurt om het gebruik van de Website mogelijk te maken. Die gegevens omvatten over het algemeen:  IP-adres, datum en moment van toegangsverzoeken, tijdszoneverschillen ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT), specifiek locatieverzoek, HTTP-statuscode, hoeveelheid gegevens overgedragen, de website van waaruit u onze Website bezoekt, browsertype, besturingssysteem en gebruikersinterface, taal en versie van de browsersoftware.

Verder gebruikt onze Website Cookies, zoals uiteengezet in onderstaand gedeelte ‘Cookies’.

Informatie die ChargePoint verzamelt over u

ChargePoint verzamelt verschillende soorten informatie over u. Iedere keer dat u gebruikmaakt van onze Website, of enige Dienst, kunnen wij de volgende informatie van u verzamelen:

 • uw volledige naam, gebruikersnaam, wachtwoord, titel, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, land, locatie, geotracking-informatie over uw apparaat, uw ChargePoint-kaart, gebruikersidentificatie, gebruikersdifferentiator, informatie over uw account bij ons, creditcard of andere betalingsmiddelen, etc., om u bij ons te kunnen registreren.  

 • wij kunnen aanvullende informatie verzamelen die u aan ons verstrekt, zoals uw telefoonnummer, volledige adres, informatie over uw voertuig, enz., om u te voorzien van Servicemeldingen en informatie over uw lidmaatschap, zodat u toegang hebt tot onze laadstations, maar dit is optioneel.

 • wij kunnen verdere informatie verzamelen, zoals sessie- en planningsdata, crowdsourcing, uitgelicht gebruik, uw voertuigopstelling, model, jaar en kleur en, indien van toepassing, uw affiliatie of associatie met een bedrijfsaccount, om uw gebruik van de website en de dienst te verbeteren.

 • we verzamelen technische informatie om te begrijpen hoe gebruikers door de website navigeren om uw ervaring te verbeteren, zoals uw IP-adres, het type internetbrowser en het besturingssysteem dat u gebruikt, pagina's die bekeken worden en de tijd die u op elke pagina hebt besteed, links die u hebt geklikt, de URL die u bezoekt voor en na uw bezoek aan onze website.

 • wanneer u onze Service gebruikt, verzamelen we informatie over hoe u de Service gebruikt, met inbegrip van, zonder beperking, de locatie van uw ChargePoint-laadstation, MAC-adres, laadstationnaam, laadduur, energieverbruik, stroomcycluspatronen, stroomspanning (‘ Sessiedata’), om gebruikspatronen te begrijpen en uw ervaring te verbeteren met behulp van onze Service.

 • wanneer u de socialemedia-functies van ChargePoint gebruikt om met gebruikers van de Service te communiceren, hebben we uw gebruikersnaam en mogelijk ook andere informatie nodig, zoals de naam van het laadstation en de locatie van het laadstation, om informatie te verstrekken aan andere gebruikers.

 • sommige ChargePoint-stations kunnen uitgerust zijn met CCTV-camera's, waar uw beeld kan worden vastgelegd door de camera die in het station is ingebouwd, die beschikbaarheid van de ruimte bepalen, de herkenning van de kentekenplaat en de gezichtsherkenning mogelijk maken met het oog op het onderscheiden van meerdere voertuigen en gebruikers die zijn geregistreerd op een enkel account evenals voor veiligheidsdoeleinden.

 • wij kunnen informatie verzamelen die u verstrekt via online enquêtes en vragenlijsten.   

 • als u zich aanmeldt voor de Dienst, gebruikt u de Dienst, of verzendt u een e-mail of andere communicatie naar ChargePoint. We kunnen deze communicatie behouden om uw vragen te verwerken, om op uw verzoeken te reageren en onze website of service te verbeteren.

Al deze informatie is uw persoonsgegevens. Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen die u aan ons verstrekt of waarvoor u uw toestemming hebt verleend om door ons verzameld te worden.  

Wij kunnen ook informatie over u van andere partijen verzamelen, zoals stationseigenaren.

Hoe ChargePoint uw persoonsgegevens gebruikt

ChargePoint kan de persoonsgegevens die wij verzamelen over u, gebruiken. Bijvoorbeeld ten aanzien van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, wij doen dit om:

 • uw aanvraag te verwerken zodat u een account kunt aanmaken bij ChargePoint;

 • uw account te beheren, waaronder het onderscheiden van meerdere voertuigen en/of gebruiken onder één account, en informatie met betrekking tot laadsessies, zoals duur, consumptie, stationseigenaar en stationsgegevens;

 • onze Dienst te verlenen aan u waaronder informatie, producten en diensten die u van ons vraagt;

 • informatie aan u te verstrekken over onze producten, diensten, sweepstakes of promoties of die van onze derden partners die interessant voor u zijn. Zie het ‘Marketing’-gedeelte voor meer informatie;

 • betalingskosten te verwerken;

 • u in kennis te stellen van wijzigingen in onze Website of Dienst;

 • om te gaan met enige vragen, correspondentie, bezorgdheden of klachten die u aan ons hebt verstuurd;

 • suggesties en aanbevelingen te doen over producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn, behoudens het onderstaande ‘Marketing’-gedeelte;

 • anderszins met u te communiceren als klant of gebruiker, over het gebruik van onze Website of Dienst;

 • de beveiliging en werking van de laadstations verzekeren;

 • online enquêtes en vragenlijsten uit te voeren.  

Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen over u, doen wij dit om:

 • onze Website en Dienst te exploiteren en verbeteren;

 • onze Website en Dienst veilig te houden;

 • informatie over gebruikspatronen van de Dienst te analyseren en verzamelen. We kunnen gebruik maken van pseudonieme informatie en gegevens om de Dienst te verbeteren en voor ChargePoints marketingdoeleinden, waar u uw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend;

 • ChargePoint kan ook pseudonieme gegevens verkopen of licentiëren aan derde partijen voor marketing- en onderzoeksgebruik.

Kinderen

De Website en Dienst zijn bedoeld voor personen met een rijbewijs, over het algemeen personen boven de 16 jaar. ChargePoint verzamelt niet bewust informatie over iemand onder de 16 jaar. Indien u jonger bent dan 16, verzoeken wij u om geen informatie aan ons in te dienen.

Cookies

Raadpleeg ons beleid inzake ‘Cookies en soortgelijke technologieën’ voor informatie over hoe wij cookies en soortgelijke technologieën gebruiken. Zoals de meeste websites gebruiken wij cookies en soortgelijke technologieën om gebruikers een efficiënte ervaring te geven bij het gebruiken van de Website, evenals bepaalde webanalysetools voor het analyseren van uw gebruik van de Website en de Service, het samenstellen van rapporten over de Website en de Service-activiteit voor ChargePoint en het aanbieden van ChargePoint-andere diensten met betrekking tot activiteiten op de Website en de Service. Wij raden u dus aan dat u dat beleid zorgvuldig lees en begrijpt.

Voor meer uitgebreide informatie over het gebruik van cookies op onze Website zie hier: https://www.chargepoint.com/nl-nl/cookie-policy/. Voor meer informatie over hoe cookies kunnen worden beheerd en verwijderd, ga naar http://www.allaboutcookies.org/ or http://www.networkadvertising.org/choices/.

2. Delen van informatie

Wij delen over het algemeen uw persoonsgegevens niet met derde partijen. Dit kan wel het geval zijn in de volgende omstandigheden:

 • als onderdeel van een fusie, overname of iedere vorm van verkoop van sommige of alle ChargePoint-middelen of zaken;

 • aan onze serviceproviders, netwerk- en laadpartners en overige aannemers met als doel het leveren van de Dienst aan u (bijvoorbeeld, om de marketing- en ondersteuningsplatforms van ChargePoint en de gegevensopslag te ondersteunen);

 • aan onze partners, waaronder, maar niet beperkt tot, programma's en samenwerkingen met automobiel-, hardware- en apparatuurproducenten;

 • aan onze distributeurs, laadstationseigenaren van ChargePoint, of bevoegde derde partijen, of hun respectieve werknemers en consultants om onze diensten aan u te kunnen leveren en om werknemers of aannemers in staat te stellen om hun taken uit te voeren;

 • aan ChargePoint laadstationseigenaren of hun aangewezen, voor zover u verbonden bent aan een stationseigenaar via ChargePoints Connections-functie;

 • aan overige gebruikers van ChargePoint wanneer u gebruikmaakt va onze sociale mediafuncties om informatie te verstrekken aan overige gebruikers over onze Diensten;

 • voor de facturering;

 • om klantengeschillen op te lossen of vragen te beantwoorden;

 • in het onwaarschijnlijke geval van insolventie, faillissement of ondercuratelestelling, waarbij uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen als een van ChargePoints bedrijfsactiva; en

 • waar wij wettelijk verplicht zij om informatie te onthullen aan de overheid of derde partijen, met het oog op nationale veiligheid, wetshandhaving of overige algemene belangen.

Behalve zoals hierboven vermeld, zullen wij uw persoonsgegevens niet bekendmaken aan derde partijen voor enige andere doeleinden, tenzij wij uw toestemming hebben of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Wij kunnen informatie en gegevens over u en uw gebruik van de Website en Service samenvoegen en dergelijke geaggregeerde en anonieme gegevens verstrekken aan adverteerders en voor marketing- of promotiedoeleinden. In deze gevallen onthullen wij uw persoonsgegevens niet.

3. Beveiligingsmaatregelen

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

ChargePoint heeft beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens die onder ons beheer vallen, te beschermen. Om de persoonsgegevens die u overdraagt via de Website of Dienst te beschermen, gebruikt ChargePoint industrie- en veilige serversoftware die de informatie die u invoert, te coderen, voordat het naar ons wordt verstuurd. Daarnaast gebruikt ChargePoint standaard industriepraktijken om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Hoewel ChargePoint redelijke voorzorgsmaatregelen treft tegen mogelijke beveiligingsbreuken op de Website, is geen website of internetoverdracht volledig beveiligd en kunnen we niet garanderen dat onbevoegde toegang, hacking, verlies van gegevens of andere inbreuken nooit plaatsvinden. Wij kunnen de beveiliging van uw persoonsgegevens niet garanderen terwijl deze doorgestuurd worden naar onze Website en elke overdracht is op eigen risico.  

Hoe u uw persoonsgegeven veilig kunt houden

U dient maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden (waaronder uw wachtwoord) en u dient na gebruik uit te loggen van uw account. Waar wij u hebben voorzien van of u hebt gekozen voor een wachtwoord waarmee u toegang heeft tot bepaalde onderdelen van ChargePoints website of een ChargePoint Smart Card om toegang te krijgen tot laadstations, bent u verantwoordelijk voor het bewaren van uw wachtwoord en ChargePoint Smart Card. U mag deze met niemand delen of opslaan op zodanige manier dat toegang door derden mogelijk wordt gemaakt. Indien dat gebeurt, gaat u ermee akkoord om dit onmiddellijk te delen aan privacy.eu@chargepoint.com. ChargePoint kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor uw nalaten om uw wachtwoord of ChargePoint Smart Card veilig te houden.

U dient uw wachtwoord regelmatig bij te werken om het risico op onbevoegde toegang tot uw account bij ons, te verkleinen. Wanneer u dat doet, moet u uw wachtwoord versterken met een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers, leestekens en andere symbolen.  

4. Overdracht van persoonsgegevens naar derden landen

ChargePoint is een wereldwijde onderneming die haar Website en Dienst exploiteert via servers die te vinden zijn in verschillende landen. Indien u een land in Europa selecteert als uw land van verblijf, zullen uw persoonsgegevens gehost worden op servers binnen de Europese Unie.

Wij hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig (inclusief uw naam, volledig adres, e-mailadres, telefoonnummer, beveiligingsvraag en informatie over uw voertuig inclusief uw rijbewijsnummer en het merk, model, kleur van uw voertuig), via een beveiligd netwerk uit de Verenigde Staten om ChargePoint te voorzien van onze ondersteuningsdiensten of om problemen op te lossen om onze ondersteuningsdiensten te verbeteren. Om onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren voor gebruikers, en om statistische informatie te verstrekken aan derden, waaronder, maar niet beperkt tot, overheidsinstanties, utiliteiten en autofabrikanten. ChargePoint zal bepaalde gegevens terugzenden naar de Verenigde Staten (inclusief pseudonieme informatie in combinatie met sessiegegevens zoals lengte van de lading, locatie van de lading, hoeveelheid ontvangen energie en vergoeding). We hebben mogelijk ook toegang nodig tot pseudonieme informatie via een beveiligingsnetwerk uit de Verenigde Staten voor financiële boekhouddoeleinden. Door u te registreren voor een account en door uw persoonlijke gegevens in te dienen stemt u uitdrukkelijk in met de overdracht, verwerking en/of opslag van uw persoonsgegevens op servers in de Verenigde Staten en erkent u dat het niveau van gegevensbescherming in de Verenigde Staten niet noodzakelijkerwijs gelijkwaardig is aan het niveau van gegevensbescherming binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. ChargePoint, Inc., het moederbedrijf van ChargePoint Network (Netherlands) B.V., is Privacy Shield Certified en voldoet aan de EU-VS. Privacy Shield Framework en de Swiss-US. Privacy Shield-kaders zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die is overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Wij zullen de nodige maatregelen nemen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit Beleid worden behandeld.

5. Links naar derden Websites

Deze Website kan links naar derden websites bevatten. Toegang tot een andere website die gekoppeld is aan deze website is op eigen risico en ChargePoint is niet verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van informatie, gegevens, adviezen, adviezen of uitspraken die op deze sites zijn gemaakt. ChargePoint biedt deze links uitsluitend voor het gemak en het opnemen van dergelijke links betekent geen goedkeuring. Als u een derde persoon uw persoonsgegevens verstrekt, raden we u aan om hun privacybeleid te lezen omdat ChargePoint geen controle heeft over hoe ze hun informatie gebruiken.

6. Marketing

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om reclame- en marketinggerelateerde informatie (zoals nieuwsbrieven en gebeurtenissen) van ChargePoint te sturen, mits u, indien nodig, uw toestemming heeft gegeven om marketingcommunicatie te ontvangen door uitdrukkelijk hiervoor aan te melden.

U kunt zich te allen tijde hiervoor afmelden, door te klikken op de ‘afmelden’-link onderaan iedere marketingcommunicatie of door een e-mail te versturen naar privacy.eu@chargepoint.com.

U kunt worden uitgenodigd om advertenties van ChargePoint's partners te ontvangen en, mits u uw toestemming hebt gegeven, kunt u marketingcommunicatie van onze partners ontvangen. Deze aanbiedingen van andere bedrijven kunnen u verplichten om informatie aan ze te verstrekken als u ervoor kiest hun aanbiedingen te accepteren. Denk erom dat deze aanbiedingen van andere bedrijven worden aangeboden door de relevante bedrijven zelf en niet door ChargePoint. U moet altijd de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze bedrijven lezen voordat u hen informatie verstrekt, zodat u hun beoogde gebruiken voor uw informatie begrijpt. Als u toestemming heeft gegeven, kan ChargePoint informatie ontvangen van deze bedrijven met betrekking tot uw reactie op hun aanbiedingen, zodat ChargePoint uw gebruikerservaring beter kan afstemmen.

Van tijd tot tijd kunnen wij ook informatie verzamelen via online enquêtes en vragenlijsten. Deelname aan deze enquêtes is volledig vrijwillig en u kunt gemakkelijk weigeren om deel te nemen.

Houd er rekening mee dat wanneer u zich niet afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie, wij u mogelijk nog bepaalde mededelingen over uw gebruik van de Service kunnen sturen, zoals servicemededelingen, nieuws over nieuwe functies of informatie over de Service, administratieve berichten en communicatie over uw account.

7. Accountbeëindiging

Gebruikers kunnen erom verzoeken om hun account te corrigeren of te verwijderen, door contact op te nemen met de Klantenservice. Dergelijke verzoeken worden over het algemeen binnen twee (2) werkdagen behandeld. Indien u geen gebruik meer wilt maken van uw account, zal het eerste worden gedeactiveerd.  Wij bewaren uw informatie in het geval u besluit om uw account te herstellen. Wij kunnen binnen 30 dagen uw account herstellen. Na het verlopen van 30 dagen, zal uw account en informatie worden gewist en verwijderd.

Informatie die is gewist of verwijderd kan tot en met honderd tachtig (180) dagen in back-upkopies blijven om herstel mogelijk te maken, maar in de tussentijd is deze niet toegankelijk voor anderen.

Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, kunt u dit doen door contact op te nemen met privacy.eu@chargepoint.com.   

8. Uw rechten

Als u uw informatie wilt bijwerken, kan dit via de Website. Als u om welke reden dan ook geen toegang hebt tot deze informatie, kunt u ons op de hoogte brengen van wijzigingen in (of fouten in) uw gegevens en wij zullen het voor u bijwerken door een schriftelijk wijzigingsverzoek in te dienen bij de Klantenservice via onderstaande contactgegevens. Om u het zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij uw naam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres nodig wanneer u contact met ons opneemt.

Personen kunnen ook verzoeken om de uitoefening van de volgende rechten:

 • dat wij onjuistheden in uw persoonsgegevens of waar het onvolledig is, corrigeren;

 • het door ons verwijderen van uw persoonsgegevens;

 • toegang tot persoonsgegevens van zichzelf door om een kopie van de persoonsgegevens te vragen die ChargePoint in haar bezit heeft;

 • voor het ontvangen van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, veelgebruikte en machine-leesbare indeling en het over te dragen naar een andere bewerker;

 • om van ChargePoint te eisen dat ze de verwerking van uw persoonsgegevens staakt.

Stuur dergelijke verzoeken schriftelijk naar ChargePoint, op het bovenstaand adres, of e-mail naar privacy.eu@chargepoint.com.
 

9. Neem contact met ons op

U kunt per e-mail contact met ons opnemen via privacy.eu@chargepoint.com of schrijven naar: ChargePoint, t.a.v.: Customer Service, ChargePoint Network (Nederland) B.V., Hoogoorddreef 56E, 1101 BE Amsterdam, Nederland. U kunt contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van ChargePoint Network (Netherlands) B.V. door te schrijven naar ChargePoint, tav: gegevensbeschermingsfunctionaris, ChargePoint Network (Nederland) B.V., Hoogoorddreef 56E, 1101 BE Amsterdam, of stuur een e-mail naar privacy.eu@chargepoint.com.