Alle  ladepunkterklimagassutslipp unngåttkWhelbilsjåfører  
teller for å oppnå en bærekraftig fremtid.

Du kan stole på ChargePoint

ChargePoint ladeløsninger for elbil gjør deg i stand til å utgjøre en forskjell for bedriften, samfunnet og planeten. Våre analyse- og rapporteringsfunksjoner gjør det enkelt å forstå, måle og planlegge organisasjonens miljøavtrykk. Oppnå bærekraftsmålene, overhold krav fra myndighetene, og vær en helt for fremtidige generasjoner.

Klimagassutslipp unngått

Vi anslår utslippene du har unngått, basert på energien som leveres, og viser trevekstekvivalenter fra EEA. Faktiske utslipp som unngås, kan være høyere eller lavere avhengig av hvordan elektrisiteten genereres lokalt.

Strømstyring

Power Management-programvare administrerer tilgjengelig strøm på en intelligent måte, slik at flere ladeløsninger kan installeres uten å oppgradere eksisterende infrastruktur. Grafiske rapporter viser effekten som leveres til elbiler i kritiske perioder, noe som hjelper deg med å spare energi og redusere strømkostnadene.

Energi levert

Du kan enkelt spore hvor mye energi ChargePoint-stasjonene bruker, målt i kilowattimer (kWh) eller megawatttimer (MWh), slik at du kan velge beste frekvensplan basert på dine unike behov.

Se hvordan noen organisasjoner bruker ChargePoint elbilladedata i sin miljørapportering:


Aktuelt innhold

The New Fuelling Network-webinar

Det nye nettverket for påfylling av drivstoff

I dette nettseminaret diskuterer ekspertene våre overgangen til e-mobilitet og hvorfor ikke bare rene kjøretøyer, men også en omfattende ladeinfrastruktur er viktig for å drive utviklingen fremover.

Se nå

10 trinn for å lykkes med ChargePoint-elbillading

Denne enkle sjekklisten hjelper deg i gang med et elbilladeprogram som samsvarer med din bedrift, dine ansatte og dine mål om bærekraftighet – med 10 enkle trinn.

Mer informasjon

Elbillading for bedrifter: Fem viktige spørsmål

Når bedriften går i retning av en bærekraftig fremtid, må den planlegge hvordan elbillading skal tilbys. Her er fem viktige spørsmål som alle bedrifter bør stille før de kommer i gang.

Se nå


Kunder som leder påslaget

ChargePoint har vært i ladebransjen lenger enn noen andre. Vi begynte faktisk før det fantes noen masseproduserte elbiler på veiene! Som du kanskje kan forestille deg, har vi mange historier å fortelle ... men det vi liker best, er når kundene våre forteller dem:

Gjør elbillading til en del av bærekraftplanen

Utgjør en forskjell