Eric Sidle | ChargePoint
Eric Sidle, Senior Vice President, Engineering

Eric Sidle

Dyrektor ds. technologii

Eric Sidle jest dyrektorem ds. technologii w ChargePoint, gdzie prowadzi i rozwija wszystkie aspekty organizacji inżynieryjnej ChargePoint i globalnych laboratoriów badawczo-rozwojowych firmy. Eric ma ponad 20 lat doświadczenia w dziedzinie technologii i był ostatnio starszym dyrektorem ds. autonomicznego sprzętu samochodowego u producenta pojazdów elektrycznych NIO, gdzie kierował zespołami odpowiedzialnymi za projektowanie i produkcję sprzętu, jego walidację, a także operacje flotowe. Przed podjęciem pracy w NIO zajmował stanowiska kierownicze w firmach Apple, Hewlett Packard i Raytheon. Eric uzyskał tytuł licencjata inżynierii elektrycznej na University of Illinois w Urbana-Champaign.