Michael Hughes | ChargePoint
Michael Hughes, Chief Revenue Officer

Michael Hughes

Dyrektor ds. dochodów

Michael Hughes jest uznanym liderem sprzedaży, mającym 25-letnie doświadczenie w planowaniu strategicznym, sprzedaży, usługach, marketingu, rozwoju biznesu i organizacji, przywództwie produktowym, prowadzeniu działalności i tworzeniu rynku w firmach technologicznych na wczesnym i dojrzałym etapie rozwoju. Hughes przewodzi w ChargePoint sprzedaży na całym świecie, relacjom z ekosystemem rozwiązań mobilnych i kieruje stanowiskami odpowiedzialnymi za rozwój działalności. Przed dołączeniem do ChargePoint spędził dziewięć lat w Barracuda Networks, pełniąc funkcję starszego wiceprezesa ds. sprzedaży i usług na całym świecie oraz skalując firmę do 500 milionów dolarów przychodów i pierwszej oferty z sektora publicznego. Był wcześniej wiceprezesem ds. sprzedaży w Asempra Technologies oraz kierownikiem w zakresie sprzedaży i rozwoju biznesu w McDATA Corporation, Invio Software i Marimba. Michael doradza firmom technologicznym i z sektora kapitału podwyższonego ryzyka. Uzyskał tytuł licencjacki w dziedzinie marketingu na Miami University oraz tytuł MBA na University of Michigan.