Slovníček k nabíjení elektromobilů

Poslední aktualizace: 6/2/2024

Víme, že pojmy kolem elektromobilů můžou být hodně odborné a pořád přibývají, protože elektromobilita se rychle rozvíjí. Dali jsme proto dohromady následující slovníček, který vám pomůže pochopit nejběžnější pojmy týkající se elektromobilů:

A

AC nabíjení

AC je zkratka z anglického alternating current, tedy střídavý proud, což je nejběžnější typ energie používaný k nabíjení elektromobilů. Střídavý proud využívají domácí i veřejné nabíječky úrovně 1 v Severní Americe a úrovně 2 v Severní Americe nebo Evropě.


Adaptér

Adaptér umožňuje připojení elektromobilu k různým typům nabíječek. Například Tesly se k jiným typům nabíječek elektromobilů můžou připojit pomocí adaptérů.


AER (all-electric range - Čistě elektrický dojezd)

Dojezd výhradně na elektřinu je maximální dojezd elektromobilu na baterii.


B

BEV (Battery electric vehicle – elektromobil na baterii)

BEV je elektromobil poháněný výhradně elektřinou. BEV jsou nejúspornější a k životnímu prostředí nejšetrnější elektromobily.


C

CCS (Combo)

CCS je zkratka pro kombinovaný nabíjecí standard, který se běžně používá k rychlému nabíjení.


CHAdeMO

CHAdeMO je typ stejnosměrného rychlonabíjecího konektoru. Adaptéry CHAdeMO používají veřejné rychlonabíječky Tesla.


Chytré nabíjení

Chytrým nabíjením se myslí nabíječky propojené do sítě. Síť umožňuje vzdálenou správu nabíječek a odemčení chytrých funkcí, jako jsou přehledy cen, kontrola přístupu konkrétních skupin řidičů nebo plánování nabíjení na dobu, kdy jsou energetické tarify nízké.


D

DC Quick Charging (DCQC)

Je to další zkratka pro rychlé nabíjení DC.


DC rychlonabíjení (DCFC)

DC je zkratka z anglického direct current, tedy stejnosměrný proud. Během rychlého nabíjení DC mění nabíječka DC střídavý proud ze sítě na stejnosměrný, aby se baterie elektromobilu nabíjela rychleji. Úroveň 3 je další pojem, který označuje rychlé nabíjení DC.


Dojezd na hodinu nabíjení

Dojezd na hodinu nabíjení je odhadovaná hodnota vzdálenosti, kterou elektromobil ujede po jedné hodině nabíjení.


E

Elektromobil (elektrické vozidlo)

Elektromobil je vozidlo poháněné elektřinou. Díky svojí úspornosti a šetrnosti k životnímu prostředí se elektromobily na celém světě rychle stávají první volbou spousty motoristů. Elektromobily se dělí na tři typy: bateriové elektromobily (BEV), plug-in hybridní elektromobily (PHEV) a hybridy.


Emise skleníkových plynů

Spalováním fosilních paliv vznikají emise skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý (CO2). Jedním z hlavních zdrojů emisí skleníkových plynů jsou vozidla se spalovacími motory. Přechod na elektromobily výrazně snižuje emise skleníkových plynů.


H

Hybrid

Hybridní vozidlo je poháněno spalovacím motorem a zároveň malou elektrickou baterií.


K

Kilowatt (kW)

Kilowatt je jednotka výkonu nebo rychlosti využívání energie. Kilowatty ovlivňují rychlost nabíjení elektromobilů.


Kilowatthodina (kWh)

Kilowatthodina je jednotka spotřeby energie v průběhu času, ve které se vyčísluje přírůstek energie v baterii elektromobilu během nabíjení. Čím víc je kilowatthodin, tím delší bude provoz elektromobilu.


Konektor

Různé elektromobily mají různé nabíjecí konektory, kterým se také říká zástrčky, a na různých místech se nabíjejí různou rychlostí. AC nabíjení úrovně 2 využívá v Severní Americe konektor J1772 nebo NACS (Tesla) a v Evropě zástrčku typu 2. Mezi DC rychlonabíjecí konektory (úrovně 3) patří v Severní Americe CHAdeMO, CCS typu 1 (CCS1) a NACS (Tesla). V Evropě se k rychlonabíjení můžou používat konektory CCS typu 2 (CCS2) nebo CHAdeMO.


N

Nabíjecí křivka

Nabíjecí křivky ukazují, kolik energie si v průběhu času bere baterie elektromobilu během nabíjení. Nabíjení obvykle zpomalí, jakmile se blíží nabití baterie do plna. Proto je většinou vhodné nabíjet elektromobil na 80 %.


Nabíjení klepnutím

Nabíjení klepnutím je specifická funkce mobilní aplikace ChargePoint, která u některých nabíječek umožňuje řidičům elektromobilů okamžitě zahájit nabíjení.


Nabíjení v rámci sítě

Nabíjením v rámci sítě se rozumí zařazení nabíječky elektromobilů do širší chytré sítě nabíječek, jako je ChargePoint. Samostatné nabíječky elektromobilů součástí této sítě nejsou.


Nabíjení z veřejných nabíječek

Veřejné nabíjení znamená nabíjení elektromobilů u stanic, které mají lidé k dispozici, když jsou na cestách. Nabíječky najdete u parků, knihoven, supermarketů i silnic. Přesnou polohu nabíječky pro svůj elektromobil si můžete najít pomocí aplikací, jako je ChargePoint.


Nabíječka

Nabíječka je zařízení, kterým si doma i na cestách nabíjíte elektromobil.


NACS

NACS je typ konektoru elektromobilu. Zkratka znamená North American Charging Standard, tedy Severoamerický nabíjecí standard. Konektor NACS se obvykle spojuje s Teslou a využívá AC i DC nabíjení.


O

Okamžitá dostupnost

Okamžitá dostupnost je pojem, kterým označujeme situaci, kdy řidič díky aplikaci ChargePoint bez čekání ví o nabíjecích stanicích, které může použít. Aplikace ChargePoint poskytuje informace o okamžité dostupnosti stanic, aby nabíjení a používání elektromobilů bylo ještě úspornější a pohodlnější.


P

PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle)

PHEV vozidla pohánějí spalovací motory a elektrické baterie. Některé PHEV pohony využívají primárně elektřinu a až potom přecházejí na spalování paliva. Jiné používají oba zdroje současně. PHEV vozidla nejsou tak účinná jako BEV, ale jsou ekologičtější a úspornější než hybridy.


Plno

I tohle je způsob, jak říct, že máte plně nabito.


Pořadník

Pořadník je prémiová funkce aplikace ChargePoint, která řidičům umožňuje zařadit se do virtuální fronty na konkrétní nabíječku, takže nemusejí čekat na místě. Řidiči elektromobilů si Pořadník oblíbili, protože je pohodlný a šetří jim čas.


R

Rekuperační brzdění

Rekuperační brzdění je pojem, který označuje využití energie vzniklé sešlápnutím brzdového pedálu řidičem. Elektromobily tuto energii využívají k dobíjení baterií.


RFID karta

RFID (radiofrekvenční identifikační) karta, jako je karta Chargepoint, umožňuje řidičům elektromobilů připojení, nabíjení a placení u veřejných nabíjecích stanic podle potřeby. Její používání sice není tak pohodlné, jako u aplikací typu ChargePoint, ale pořád je to dobrá záloha.


Rychlost nabíjení

Rychlost nabíjení je doba, kterou zabere nabíjení elektromobilu. Rychlost nabíjení ovlivňuje velikost baterie, výkon stanice a úroveň nabití baterie.


S

Spalovací motor

Vozidla se spalovacími motory jsou auta staršího typu poháněná spalováním fosilních paliv nebo jiných kapalin. Zatím jich je převážná většina, ale rychle je nahrazují elektromobily, které jsou úspornější a šetrnější k životnímu prostředí.


Spálení

Když na místě pro nabíjení elektromobilů zaparkuje auto se spalovacím motorem, takže se elektromobil nedá nabít, jeho řidiče někdo „spálil“.


Stav nabití

Úroveň nabití baterie je procentní hodnota nabití baterie elektromobilu. 0 % znamená, že baterie je vybitá. 80 % odpovídá plné funkčnosti při současném zachování životnosti baterie elektromobilu.


Strach z krátkého dojezdu

Strach z krátkého dojezdu je pojem, který označuje obavy řidičů aut se spalovacími motory z přechodu na elektromobily a jejich provozu na elektřinu. Noví řidiči elektromobilů brzy zjistí, že rozdíly jsou malé a že i u aut s nádrží pro ně platí různá omezení.


V

Volty/ampéry/výkon

Různé způsoby měření a popisu elektrického proudu, kterým se nabíjejí elektromobily.


Z

ZEV (Zero-Emission Vehicle - Bezemisní vozidlo)

Bezemisní vozidla nevypouštějí žádné skleníkové plyny. Čistě elektrická vozidla (BEV) jsou bezemisní vozidla.


Zástrčka

Jiný termín pro konektor elektromobilu.


Zásuvka

Do portu se připojuje konektor stanice, aby se elektromobil nabíjel. Různé typy konektorů mají svoje odpovídající zásuvky.


Ú

Úroveň 1 (L1)

V Severní Americe je AC nabíjení úrovně 1 (L1) nejpomalejší typ nabíjení elektromobilů. Úroveň 1 nevyžaduje žádné speciální zařízení a dá se připojit k běžné síťové AC zásuvce.


Úroveň 2 (L2)

AC nabíjení úrovně 2 (L2) je přechodový typ nabíjení elektromobilů. Nabíjení úrovně 2 domácími a veřejnými nabíječkami využívá spousta elektromobilů.


Úroveň 3 (L3)

DC nabíjení úrovně 3 (L3) je nejrychlejší typ nabíjení elektromobilů. Elektromobily můžou používat veřejné nabíječky úrovně 3 před jízdami na dlouhou vzdálenost, nebo když je málo času.


Ž

Želva

Když elektromobilu dochází baterie, jede jako želva, aby šetřil energii. Režim želvy přidává řidičům elektromobilů na klidu na dlouhých cestách. Úplné vybití baterie hrozí jen zřídka, protože většina elektromobilů opakovaně připomíná řidičům, že je čas nabíjet.


Sdílet toto: Facebook Twitter Linkedin Pinterest MailPotřebujete další pomoc?

ChargePoint je tu vždy pro vás. Volejte kdykoli na telefonní číslo 420 234 043 393 nebo získejte nápovědu online.

Cityscape transparent drawing