Oppdateringer av rapport for klimagassbesparelser

Fra og med 5. desember 2023 ble utslippsfaktorene vi bruker til å beregne klimagassbesparelser endret basert på oppdateringer av disse variablene levert av United States Environmental Protection Agency (EPA), Canada Energy Regulator (CER) og European Environmental Agency (EEA). Vi har satt sammen en liste over vanlige spørsmål nedenfor for å hjelpe deg med å bedre forstå endringene, og hvordan vi beregner besparelser på klimagassutslipp.

Hva slags rapportering finnes det for klimagassbesparelser?

 

For å hjelpe ChargePoint-kunder med å rapportere bærekraftsmål og vise sitt engasjement for miljøet, gir ChargePoint-stasjonens eierkonto en oversikt over de totale klimagassutslippene en organisasjon har spart med elbillading. Det er to steder der en kunde kan vise klimagassbesparelsene:

ChargePoint-dashbordet viser de samlede klimagassbesparelsene til en organisasjon på miljøkortet.

Miljøkort

I fanen Rapporter kan kundene beregne klimagassbesparelser i ulike perioder og formater samt laste ned dataene i flere filtyper.

Energi levert

Hvordan beregner ChargePoint klimagassbesparelser?

 

Klimagassbesparelser er basert på energien som leveres til hver organisasjons stasjoner. Vi anslår hvor langt en elbil kan kjøre med energi fra stasjonene, beregner utslippene som følger av å generere denne elektrisiteten og sammenligner dette med utslippene som ville blitt generert av et kjøretøy med fossilt brennstoff som tilbakelegger samme avstand.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan ChargePoint beregner klimagassbesparelser, kan du logge på ChargePoint-kontoen.

Hvordan endres denne rapporten?

 

Metodikken for hvordan vi beregner klimagassutslipp har ikke endret seg. Fra og med 5. desember 2023 vil klimagassbergeningen vår bruke den nyeste utslippsfaktoren som brukes til å bestemme gjennomsnittlige utslipp fra produksjon av elektrisitet. Dette ble sist oppdatert i januar 2021. Vi gir oppdateringer med jevne mellomrom slik at beregningen av klimagassutslipp gir et riktig bilde på tilstanden til strømnettet i hver region der energi blir utlevert.

Alle andre deler av beregningen er uforandret.

Hvordan vil denne oppdateringen påvirke organisasjonens rapport for klimagassbesparelser?

 

Alle rapporter som genereres 5. desember 2023 eller senere, vil gjenspeile den nye utslippsfaktoren. Enhver rapportering før desember 2023 beregnes ut fra den historiske utslippsfaktoren. Ettersom denne endringen ikke har tilbakevirkende kraft, vil ikke historiske data bli endret. Avhengig av tidsfilteret du viser, kan rapporten for klimagassbesparelser oppgi klimagassbesparelser basert på både gamle og nye utslippsfaktorer. 

Hvordan får jeg tak i rapporten min? 

 
  1. Logg inn på ChargePoint-kontoen.

  2. Se etter Miljø-ruten på dashbordsiden for å vise de samlede klimagassbesparelsene dine.

  3. Hvis du vil ha mer detaljert klimagassrapportering, klikker du på fanen Rapporter.

  4. Velg Klimagassbesparelser på rullegardinmenyen.

    • Velg ønsket periode.
    • Klikk på Oppdater-knappen.
    • I rullegardinlisten Eksport velger du den filtypen du vil eksportere.

Hvem bør jeg kontakte hvis jeg har flere spørsmål?

 

Ta kontakt med ChargePoints eierstøtte hvis du har spørsmål eller trenger mer hjelp.  

Takk for at du fremmer e-mobilitet.