Etiske retningslinjer for leverandører

ChargePoint har vedtatt Responsible Business Alliance (RBA) sine etiske retningslinjer, som gjelder for alle leverandører i forsyningskjeden. ChargePoint vedtok RBA-retningslinjene på grunn av deres standarder for ansvarlig produksjon.

RBAs etiske retningslinjer er et dokument under utvikling som inkorporerer tilbakemeldinger fra bransjeaktører, leverandører og kunder. Den kan lastes ned direkte fra RBA-nettstedet på flere språk.

ChargePoint forventer at leverandørene skal overholde RBA-retningslinjene, som inkluderer bestemmelser om ansvarlig ledelse innen arbeid, helse og sikkerhet, miljø og etikk.

Oversikt over retningslinjene

Arbeid

 • Fritt valgt ansettelse
 • Unge arbeidere
 • Arbeidstid
 • Lønn og ytelser
 • Human behandling
 • Ikke-diskriminering/ikke-trakassering
 • Organisasjonsfrihet

Helse og sikkerhet

 • Yrkesmessig sikkerhet
 • Nødberedskap
 • Yrkesskade og sykdom
 • Yrkeshygiene
 • Fysisk krevende arbeid
 • Maskinsikring
 • Sanitære forhold, mat og losji
 • Helse- og sikkerhetskommunikasjon

Miljø

 • Miljøtillatelser og rapportering
 • Forebygging av forurensning og ressursreduksjon
 • Farlige stoffer
 • Fast avfall
 • Luftutslipp
 • Materialbegrensninger
 • Vannstyring
 • Energiforbruk og klimagassutslipp

Etikk

 • God forretningsskikk
 • Ingen urettmessig fordel
 • Utlevering av informasjon
 • Immaterielle rettigheter
 • Rettferdig virksomhet, reklame og konkurranse
 • Beskyttelse av identitet og ikke-gjengjeldelse
 • Ansvarlig anskaffelse av mineraler
 • Personvern

Styringssystemer

 • Selskapets forpliktelse
 • Ledelse og ansvar
 • Juridiske krav og kundekrav
 • Risikovurdering og risikostyring
 • Forbedringsmål
 • Opplæring
 • Kommunikasjon
 • Tilbakemeldinger fra arbeidstaker, deltakelse og klager
 • Revisjoner og evalueringer
 • Prosess for korrigerende tiltak
 • Dokumentasjon og registreringer
 • Leverandøransvar