Vi har dækket dig ind

ChargePoint tilbyder service, produkter og support i verdensklasse, der opfylder dine behov på alle stadier af elbilopladning. Du er dækket ind, lige fra planlægning af stedet til installation og opsætning til løbende vedligeholdelse, når du vælger ChargePoint.

Indledende opsætning

Indledende indretning af lokaliteten

Nøjagtige lokalitetsundersøgelser og -forberedelse samt professionel installation er afgørende for den løbende pålidelighed af dine ladestationer til elbiler. For at sikre, at dine stationer installeres med de højeste kvalitetsstandarder til den lavest mulige pris, har ChargePoint indgået et samarbejde med et landsdækkende netværk af drifts- og vedligeholdelsesleverandører (O&M) for at kunne tilbyde dig design- og installationsservice af høj kvalitet. Vores ChargePoint-uddannede og -certificerede partnere er kontraktligt forpligtet til at tilbyde det højeste niveau af certificerede tjenester til en konkurrencedygtig pris baseret på benchmarking. På grund af deres avancerede uddannelse og ekspertise kvalificerer valget af en ChargePoint O&M-partner automatisk dine stationer til ChargePoint Assure for køb af lokalitetsvedligeholdelse og administrationsplan.

Indledende aktivering og konfiguration

ChargePoints løsninger er alsidige og kan tilpasses, så de opfylder dine opladningsmål. Hvis du køber ChargePoints aktiverings- og konfigurationsservice, vil en specialist kontakte dig direkte for at vejlede dig i opsætning og aktivering af dine stationer.

Baseret på dine behov vil vi også konfigurere alle dine opladningspolitikker, herunder priser, adgangskontrol, administrationsrettigheder, annoncer og meget mere. Derudover giver vi dig den slags ekspertrådgivning om bedste praksis, der følger af at etablere og betjene verdens største opladningsnetværk til elbiler.

Løbende support

Standardgaranti

ChargePoint tilbyder klassens bedste hardware og branchens bedste support. Vores standardgaranti er to år for reservedele, forudsat de har været installeret af en ChargePoint-certificeret installatør. Vi anbefaler på det kraftigste, at du opgraderer din standardgaranti til ChargePoints Assure-plan for vedligeholdelse og administration, så du får en omfattende, driftsklar og problemfri stationsejerskabsoplevelse.

ChargePoint™ Assure®

Assure giver dig branchens mest omfattende vedligeholdelses- og administrationsprogram for ladestationer til elbiler. Assure forbedrer din standardgaranti for reservedele med lønudgifter for garanterede serviceniveauer ved reparationer på lokaliteten, samt en lang liste af andre egenskaber. Hvis en ladestation svigter på grund af en produktionsfejl eller en ulykke, vil ChargePoints Support-team hurtigt ankomme til stedet for at reparere eller udskifte stationen. Du kan købe op til fem års ChargePoint Assure-dækning.

Yderligere Assure-elementer omfatter:

  • Proaktiv døgnovervågning af stations tilstand
  • Fjernfejlfinding og -support i arbejdstiden
  • Udsendelse af teknikere, når det er nødvendigt til reparationer på stedet inden for én (1) arbejdsdag, når kunden eller ChargePoints servicepartner har modtaget de nødvendige dele
  • Ubegrænsede ændringer i softwarekonfigurationen
  • Garanti for 98 % årlig oppetid med økonomiske sanktioner for manglende ydelse
  • Månedlige rapporter og detaljerede kvartalsrapporter om din stations forbrugs- og præstationsmålinger
  • Dækning af arbejdsløn i forbindelse med reparationer, der typisk ikke er dækket af standardgarantien, f.eks. hærværk, misbrug og ulykker

For at kunne købe Assure, skal din installation valideres på en af to måder

  1. Brug en ChargePoint O&M-partner til at klargøre stationen og udføre installationerne. Vores erfarne, fuldt uddannede O&M-partnere vil sikre, at dine ladestationer er korrekt installeret og valideret.
  2. Hvis du vælger ikke at bruge en ChargePoint O&M-partner til at klargøre stedet, giver ChargePoints Station Installation and Validation Services dig mulighed for at bruge din egen leverandør til at klargøre stedet. Når stedet er klargjort, besøger vi stedet og udfører en kvalitetskontrol for at sikre, at det overholder ChargePoints tekniske og driftsmæssige standarder, og installerer dine stationer. Ud over at kvalificere dit websted til køb af ChargePoint Assure-planen for vedligeholdelse og administration, betyder Site Validation, at du kan være sikker på, at din stations infrastruktur og installation er udført korrekt. Den endelige validering af klargøring af stedet og installation af stationen vil kvalificere stationen til Assure både i garantiperioden og til fortsat Assure-dækning, hvis du ønsker at købe den.