Vært for venteliste, ofte stillede spørgsmål

Hvad er ventelisten?

 

Ventelisten giver brugere mulighed for at vente i kø, når alle ladestationer på et sted er optaget. Den giver brugerne besked, når en ladestation bliver ledig, og giver dem tid til at tilslutte.

Hvordan fungerer ventelisten?

 

Ventelisten er praktisk for stationschefer og fair over for elbilister. Hvis en ladestation er ledig, skal brugerne blot trykke på deres ChargePoint-kort eller bruge deres mobilapp til at tilslutte og starte opladningen. Hvis alle ladestationer er optaget, kan brugere tilmelde sig en venteliste og få besked, når det er deres tur til at oplade. Brugerne tilbydes pladser efter først til mølle-princippet. Ingen kan springe køen over. Ladestationer holdes i et konfigurerbart tidsrum, mens brugeren flytter bilen.

Hvilke fordele har ventelisten?

 

Stationschefer kan nyde godt af større praktisk anvendelighed og øget udnyttelse af ladestationen. Kunder, der benytter sig af ventelisten, har oplevet en stigning i den effektive udnyttelse af ladestationer på helt op til 45 %, selv for ladestationer, der allerede var meget i brug. Når først funktionen er oprettet, administrerer ventelisten efterspørgslen efter ladestationer uden indgriben, hvilket frigør tid for stationsadministratoren.

Ventelisten tilbyder også brugerne større praktisk anvendelighed og ro i sindet med en viden om, at de vil kunne oplade. Brugerne kan udføre deres daglige gøremål og få besked, når det er deres tur til at oplade, og de kan vide, at ladestationerne bliver holdt i et rimeligt tidsrum, indtil de kan tilslutte. De behøver ikke længere at køre rundt og lede efter ledige steder eller forsøge at kontakte andre brugere via SMS, e-mail eller telefon for at koordinere opladningen.

Hvor kan jeg få flere oplysninger om brugeroplevelsen?

 

Log på din konto, og gå til Videoer og manualer i menuen Hjælp for at finde brugervideoen og ofte stillede spørgsmål. Disse ressourcer er også tilgængelige i brugerkontiene.

Hvordan aktiverer jeg ventelisten på mine ladestationer?

 

Du skal blot oprette ventelistepolitikkerne på din konto og anvende dem på de relevante ladestationer. Du kan få mere at vide om, hvordan du konfigurerer ventelistepolitikkerne under "Sådan aktiverer du ventelisten på dine ladestationer" i Videoer og manualer under afsnittet Hjælp i din ChargePoint-konto. Kontakt ChargePoint-kundesupport for at få yderligere hjælp.

For at ventelisten kan fungere bedst muligt, skal brugerne kunne finde den ladestation, der holdes for dem. For at undgå forvirring, når ventelisten aktiveres, skal du sørge for, at dine ladestationer er præcist angivet på kortet, og at navnene er tydelige og angiver placeringen. Sørg for at navngive stationer efter placering og i rækkefølge: For eksempel Forside1 og Forside2 eller Øst1 og Øst2. Kontakt kundesupport, hvis du har brug for hjælp. Dine brugere vil sætte pris på, at ventelisten er oprettet på en måde, der giver mening for dem.

Skal jeg aktivere ventelisten på nogle af mine ladestationer eller dem alle på én gang?

 

En blanding af ladestationer, der er på ventelisten, og ladestationer, der ikke er, kan forvirre brugerne, så vi anbefaler, at ventelisten aktiveres på alle ladestationer på en enkelt lokalitet (f.eks. en bygning eller en parkeringsplads) på én gang. Der er dog nogle vigtige undtagelser: Ventelisten bør ikke aktiveres for gæsteparkering eller handicapparkering af hensyn til nem adgang for folk, der parkerer disse steder.

Hvem laver ventelistepolitikkerne?

 

Ligesom med andre ChargePoint-tjenester styrer du ventelisten. Hver organisation beslutter, om ventelisten skal aktiveres, og hvordan den skal konfigureres, så den passer til bestemte forhold. Den tid, brugerne har til at flytte deres biler, hvor længe brugerne kan oplade på en ladestation og hvor mange gange de kan udskyde, kan alt sammen konfigureres. Se "Sådan aktiveres ventelisten på dine ladestationer" i afsnittet Videoer og manualer under Hjælp for at forstå konfigurationsprocessen.

Hvordan kan jeg overvåge ventelisten?

 

I menuen Rapporter i din ChargePoint-konto lader værktøjet Analyse dig oprette diagrammer, der viser, hvor mange brugere venter lige nu eller på forskellige tidspunkter i løbet af dagen på alle ladestationer med ventelisten aktiveret. Du kan også gå til afsnittet Brugerlog i afsnittet Venteliste under Administrer ladestationer for at identificere de brugere, der ikke flytter sig, når de bliver bedt om det, eller som ikke tilslutter, når en opdatering af ventelisten er accepteret. Hvis mange brugere ikke tilslutter, kan det være tegn på, at "tiden til at tilslutte" er for kort og bør forlænges.

Er der noget, jeg skal sende til brugere, før jeg aktiverer Venteliste?

 

Vi anbefaler, at du sender "Startvejledning" i afsnittet Videoer og vejledninger til alle dine brugere, før du aktiverer Venteliste. Brugere har også adgang til Venteliste-relateret brugervideo og ofte stillede spørgsmål for at hjælpe dem med at komme i gang. Disse brugervendte elementer er også tilgængelige for dig i Videoer og vejledninger under Hjælp på din konto.

Fungerer alle adgangskort med ventelisten?

 

Brugere skal have en ChargePoint-konto for at kunne bruge ventelisten, så de kan modtage meddelelser, når et ladested bliver ledigt. Kontaktløse kreditkort og andre anonyme adgangsmetoder understøttes ikke på ladestationer med ventelisten aktiveret.

Brugere rapporterer et problem med en ladestation. Kan jeg slå ventelisten fra midlertidigt?

 

Ja. Log på din konto, gå til Administrer ladestationer, og klik på stationen i tabellen for at få vist egenskaberne. Klik på Markér under Vedligeholdelse i fanen Status og handlinger, og angiv den port/de porte, som ikke fungerer korrekt. Når en port er indstillet til "Vedligeholdelse påkrævet", tilbydes brugerne ikke disse porte via ventelisten men kan stadig bruge dem til almindelige sessioner. Når du har markeret et sted under vedligeholdelse, skal du kontakte kundesupport for at få hjælp til at løse problemet.

Hvordan kan jeg styre funktionen automatisk kødannelse for brugere?

 

Automatisk kødannelse gør det muligt for brugerne at placere sig selv på en bestemt venteliste hver dag, hvilket er særligt nyttigt på travle arbejdspladser. I stedet for at skulle føje sig selv til ventelisten hver dag, kan en bruger automatisk føje sig selv til ventelisten.

Ladestationsejere kan styre, hvordan automatisk kødannelse fungerer og reducere tiden mellem brugere og forbedre den overordnede oplevelse af ventelisten. Til detailhandel og andre anvendelser, hvor brugere (generelt) ikke gør det samme hver dag/ugedag, vil ladestationsejere gerne kunne deaktivere automatisk kødannelse fuldstændigt. Ved arbejdspladser, uddannelsessteder og andre anvendelsesområder, hvor brugere har mere forudsigelige tidsplaner, kan ladestationsejere vælge automatisk at deaktivere automatisk kødannelse for de specifikke brugere, der gentagne gange ignorerer meddelelser om, at det er deres tur, da disse brugere forsinker andre brugeres mulighed for at få en opladning.

Hvis du vil konfigurere den automatiske kødannelsesadfærd, skal du redigere politikken for ventelisten ved at gå til Administrer stationer > Venteliste > Politikker for ventelisten og klikke på den politik, du vil redigere, og gå til afsnittet Avanceret. For de fleste anvendelser anbefales det at fortsætte med at give brugerne mulighed for automatisk kødannelse og indstille den efterfølgende "automatisk standby"-grænse til det dobbelte af det maksimale antal standby. Hvis brugeren f.eks. kan vælge standby fire gange, før vedkommende bliver fjernet fra køen på en given dag, skal du indstille den efterfølgende "automatisk standby"-grænse til otte. Efter to hele dage uden svar (automatisk standby) deaktiveres brugerens automatiske kødannelse.