Adfærdskodeks for leverandører

ChargePoint har tilsluttet sig Adfærdskodekset fra Responsible Business Alliance (RBA), og det gælder for alle leverandører i virksomhedens forsyningskæde. ChargePoint tilsluttede sig RBA-kodekset på grund af standarderne for ansvarlig produktion.

RBA-adfærdskodekset er et dokument i udvikling, der indeholder feedback fra virksomheder, leverandører og kunder. Den kan downloades direkte fra RBA-webstedet på flere sprog.

ChargePoint forventer, at vores leverandører overholder RBA-adfærdskodekset, som omfatter bestemmelser om ansvarlig ledelse med hensyn til arbejde, sundhed og sikkerhed samt miljø og etik.

Oversigt over adfærdskodekset

Arbejdskraft

 • Frit valg af beskæftigelse
 • Unge arbejdstagere
 • Arbejdstimer
 • Løn og ydelser
 • Human behandling
 • Ikke-diskrimination/ikke-chikane
 • Foreningsfrihed

Sundhed og sikkerhed

 • Sikkerhed på arbejdspladsen
 • Nødberedskab
 • Arbejdsskader og sygdom
 • Industriel hygiejne
 • Fysisk krævende arbejde
 • Maskinsikkerhed
 • Sanitet, fødevarer og boliger
 • Kommunikation om sundhed og sikkerhed

Miljø

 • Miljøtilladelser og -rapportering
 • Forebyggelse af forurening og reduktion af ressourceforbrug
 • Farlige stoffer
 • Affald
 • Luftemissioner
 • Materialebegrænsninger
 • Forvaltning af vandforbrug
 • Energiforbrug og udledning af drivhusgasser

Etik

 • Virksomhedsintegritet
 • Ingen upassende fordele
 • Videregivelse af oplysninger
 • Intellektuel ejendomsret
 • Fair forretning, reklame og konkurrence
 • Beskyttelse af identitet og beskyttelse mod repressalier
 • Ansvarligt indkøb af mineraler
 • Fortrolighed

Styringssystemer

 • Virksomhedens engagement
 • Ledelsesansvar
 • Juridiske krav og kundekrav
 • Risikovurdering og risikostyring
 • Forbedringsmål
 • Kursus
 • Kommunikation
 • Feedback fra medarbejdere, deltagelse og klagegang
 • Analyser og vurderinger
 • Proces for korrigerende handlinger
 • Dokumentation og optegnelser
 • Leverandøransvar