Elektrische voertuigen voor een duurzame toekomst

Transport is een belangrijke bron van broeikasgassen en luchtverontreiniging, het beschadigt de natuurlijke omgeving en wat daarin leeft: mensen, dieren, planten... Verminderen van de uitstoot aan broeikasgassen is een belangrijke factor voor het vertragen van klimaatverandering. Volgens het Europees Milieuagentschap:

"... de hoeveelheid fijnstof (PM2.5) in de lucht verkort de levensduur in de EU naar schatting met meer dan acht maanden".

EV laden bevordert de duurzaamheid

Elektrische voertuigen (EV’s) bestrijden de klimaatverandering door transport aan te drijven met elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen. ChargePoint exploiteert het grootste en meest open EV-laadnetwerk en bouwt alle technologie om dit te ondersteunen. Doordat ons netwerk groeit, wordt het voor meer mensen gemakkelijker om te kiezen voor EV’s. 

Dit groeiende wereldwijde netwerk dat gemakkelijk te gebruiken en beheren is, helpt onze bestuurders en klanten tonnen schadelijke broeikasgassen niet in het milieu te laten ontsnappen. Lees door om te zien waarom elektrisch rijden goed is voor bestuurders, het milieu en ondernemingen.

Mensen maken duurzame keuzes

Steeds meer mensen kiezen ervoor duurzaam te rijden: De verkoop van EV’s binnen Europa groeit elk jaar met een ongekende snelheid. Al deze EV-bestuurders hebben een plaats nodig waar ze hun voertuig kunnen opladen. 

Als ze toegang hebben tot EV laden wordt het gemakkelijker voor mensen zonder benzine verder te gaan. Het uitbreiden van het EV-laadnetwerk stimuleert op zijn beurt duurzame keuzes.

Minder emissie is goed voor onze planeet

Elektrisch rijden vermindert de uitstoot van broeikasgassen of neemt deze helemaal weg; als er meer hernieuwbare energie op het netwerk komt, wordt het alleen maar schoner.

Laadstations kunnen draaien op hernieuwbare energie om te uitstoot en de elektriciteitskosten van het laden terug te duwen. 

EV’s verbeteren de lokale luchtkwaliteit door de uitstoot te centraliseren bij energiecentrales en ze zijn efficiënter dan voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden.


""EV-laadstations belichamen het mensen-planeet-winst framework voor duurzaam investeren in de ware betekenis van het woord. Dit zijn waardevolle faciliteiten voor onze klanten, ze dragen bij aan een verhoogde huurdertevredenheid en -loyaliteit en ze ondersteunen de transitie weg van fossiele brandstoffen. We hebben geïnvesteerd in ChargePoint-laadstations omdat dat iets betekent voor onze onderneming.""

Sara Neff

SVP Sustainability, Kilroy Realty


Doe iets voor het klimaat met #withChargePoint

Elektrisch rijden is een goede keuzen voor de planeet en voor uw portemonnee, maar er is nog veel meer dat we kunnen doen voor duurzaamheid. Kiest u ook voor elektrisch rijden, recycling, zelf herbruikbare plasticzakken meenemen, fietsen of een andere klimaatactie? Hoe klein ook, wat telt is dat we iets doen. 

Terwijl u stappen neemt naar een duurzame lifestyle, werken wij aan de technologie om uw overstap naar e-mobiliteit mogelijk te maken.


We krijgen erkenning

Wij zijn vereerd dat we worden erkend door veel vooraanstaande organisaties voor onze bijdragen aan een duurzamer toekomst. Hieronder staat een aantal van de milieuprijzen die wij hebben ontvangen.

UN

 

CleanTech

 

Business Green

 

Acterra

 

Draag bij aan een groene toekomst.

Door EV laden aan te bieden wordt het niet alleen gemakkelijker voor u uw duurzaamheidsdoelen te bereiken, het betrekt ook uw medewerkers en klanten bij het proces.

Maak het verschil