ChargePoint, Inc. juridische informatie

Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd © 2008-2024 ChargePoint Network (Nederland) BV (‘ChargePoint’). Alle rechten voorbehouden. Geen deel van deze dienst mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd of doorgegeven in welke vorm dan ook, of op welke wijze dan ook, en geen afgeleide werkzaamheden van enig gedeelte van deze dienst kunnen worden uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ChargePoint, Inc. tenzij toegestaan ​​volgens de wet of zoals hieronder uiteengezet op deze pagina.

Regels en voorschriften

De volgende regels en voorschriften zijn van toepassing op alle bezoekers aan of gebruikers van onze website en onze mobiele applicaties (gezamenlijk, de ‘Website’). In geval van overtreding van deze regels en voorschriften behoudt ChargePoint zich het recht voor alle door de wet en in het eigen vermogen beschikbare rechtsmiddelen voor dergelijke overtredingen aan te wenden. Deze regels en voorschriften zijn van toepassing op alle bezoeken aan de ChargePoint Website, zowel nu als in de toekomst.

Beperkte licentie

ChargePoint machtigt u hierbij om materialen die door ChargePoint op deze website worden gepubliceerd, uitsluitend voor niet-commercieel gebruik door u of in uw organisatie te kopiëren (of als u een ChargePoint-partner bent, uw klantorganisatie) ter ondersteuning van ChargePoint-producten. Geen ander gebruik van de informatie is toegestaan. Bij het kopiëren van deze materialen behoudt u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen in dezelfde vorm als op het origineel. Behalve zoals hierboven uiteengezet, mag niets hierin worden opgevat als het verlenen van enige licentie of recht onder welk ChargePoint auteursrecht, octrooi of handelsmerk dan ook.

Handelsmerken en octrooien

De handelsmerken, logos en dienstmerken (‘Merken’) weergegeven op deze Website zijn het eigendom van ChargePoint of andere derde partijen. Gebruikers mogen deze Merken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ChargePoint of derden die de Merken in eigendom hebben. CHARGEPOINT is een geregistreerd handelsmerk en dienstmerk van ChargePoint, Inc. in de Verenigde Staten en de Europese Unie. Alle andere merknamen, productnamen of handelsmerken behoren tot hun respectieve eigenaren. ChargePoint heeft meerdere octrooien aangevraagd.

Algemene disclaimer

Hoewel ChargePoint heeft geprobeerd nauwkeurige informatie te verstrekken op de website, kan ChargePoint niet verzekeren dat alle dergelijke informatie te allen tijde accuraat is. ChargePoint kan de genoemde programmas of producten zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Het vermelden van niet-ChargePoint- producten of -diensten is alleen ter informatie en vormt geen onderschrift of een aanbeveling.

Bekendmaking; toekomstgerichte uitspraken

Sommige van de informatie op deze website kunnen projecties of andere toekomstgerichte uitspraken bevatten over toekomstige gebeurtenissen of de toekomstige financiële prestaties van het Bedrijf. Wij wensen u te waarschuwen dat deze uitspraken alleen voorspellingen zijn en dat feitelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk kunnen verschillen.

Persoonsgegevens

Uw gebruik van de Website is onderworpen aan de voorwaarden van het ChargePoint Privacybeleid (zie voor meer informatie). We zijn trots op de transparantie van onze verzameling, verwerking en gebruik van de persoonsgegevens van onze gebruikers en we vinden het belangrijk dat u begrijpt wat we wel en niet doen met uw persoonsgegeven en waarom we het doen. Wij raden u sterk aan om de tijd te nemen en ons Privacybeleid door te lezen.

Beschikbaarheid van producten en diensten

Omdat er internationale informatie op deze website wordt verstrekt, zijn niet alle genoemde producten of programmas in uw land beschikbaar. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor informatie over producten en diensten die beschikbaar zijn in uw land.

Links naar derden Websites

Deze Website kan links naar derden websites bevatten. Toegang tot een andere website die gekoppeld is aan deze Website is op eigen risico en ChargePoint is niet verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van informatie, gegevens, adviezen, adviezen of uitspraken die op deze sites zijn gemaakt. ChargePoint biedt deze links uitsluitend voor het gemak en het opnemen van dergelijke links betekent geen goedkeuring.

Toegang tot met wachtwoord beschermde/beveiligde gebieden

Toegang tot en gebruik van wachtwoordbeveiligde en/of beveiligde gebieden van de Website is uitsluitend bestemd voor bevoegde gebruikers.

Softwarelicentieovereenkomst

Elke software die u downloadt, is onderworpen aan de toepasselijke licentievoorwaarden (i) die het bestand kunnen vergezellen of (ii) als er geen licentievoorwaarden zijn bij het bestand, de voorwaarden van de licentieovereenkomst die vergezeld gaan van het originele product dat u hebt geautoriseerd die u bijwerkt of (iii) de licentievoorwaarden volgens de licentieovereenkomst van ChargePoint.