Gedragscode voor leveranciers

ChargePoint heeft de Gedragscode van de Responsible Business Alliance (RBA) overgenomen als gedragscode, die van toepassing is op alle leveranciers in de toeleveringsketen. ChargePoint heeft de RBA-code overgenomen vanwege de normen voor verantwoorde productie.

De RBA-gedragscode is een evoluerend document waarin de feedback van industriële deelnemers, leveranciers en klanten wordt verwerkt. Het is in meerdere talen beschikbaar en kan rechtstreeks van de RBA-website worden gedownload.

ChargePoint verwacht dat zijn leveranciers zich houden aan de RBA-gedragscode, die bepalingen bevat over verantwoord management op het gebied van arbeid, gezondheid en veiligheid, milieu en ethiek.

Overzicht van de code

Arbeid

 • Vrij gekozen werkgelegenheid
 • Jonge werknemers
 • Werkuren
 • Lonen en uitkeringen
 • Humane behandeling
 • Non-discriminatie/niet-intimidatie
 • Vrijheid van vereniging

Gezondheid en veiligheid

 • Veiligheid op het werk
 • Voorzorgsmaatregelen voor noodsituaties
 • Arbeidsongevallen en -ziekten
 • Industriële hygiëne
 • Fysiek veeleisend werk
 • Machinebeveiliging
 • Sanitaire voorzieningen, voedsel en huisvesting
 • Communicatie over gezondheid en veiligheid

Milieu

 • Milieuvergunningen en -rapportage
 • Verontreinigingspreventie en vermindering van hulpbronnen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Vast afval
 • Luchtuitstoot
 • Materiaalbeperkingen
 • Waterbeheer
 • Energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen

Ethiek

 • Zakelijke integriteit
 • Geen ongepast voordeel
 • Openbaarmaking van informatie
 • Intellectueel eigendom
 • Eerlijk zakendoen, reclame en concurrentie
 • Bescherming van identiteit en antivergelding
 • Verantwoordelijke winning van mineralen
 • Privacy

Beheersystemen

 • Betrokkenheid van het bedrijf
 • Verantwoording en verantwoordelijkheid van het management
 • Wettelijke en klantvereisten
 • Risicobeoordeling en risicobeheer
 • Verbeteringsdoelstellingen
 • Training
 • Berichtgeving
 • Feedback van medewerkers, participatie en grieven
 • Audits en beoordelingen
 • Procedure voor corrigerende maatregelen
 • Documentatie en registratie
 • Verantwoordelijkheid van de leverancier