ChargePoints ledarskap

ChargePoint grundades 2007 av en grupp företagare som förutsåg elbilsrevolutionen. ChargePoints team har en omfattande erfarenhet av teknik och design från ledande globala företag och de driver på utvecklingen av elbilsbranschen genom att bygga det smarta nätverket.


Pasquale Romano

Verkställande direktör och koncernchef, ChargePoint, Inc.

Pasquale Romano är vd och koncernchef för ChargePoint och styrelseledamot i företaget. Han är för närvarande styrelseledamot i Levitate Acquisition Corporation. Pasquale började på ChargePoint i februari 2011 och tog med sig mer än 30 års erfarenhet av ledarskap inom teknikbranschen och verkställande ledning till företaget. Han var med och grundade 2Wire som förvärvades av Pace plc för 475 miljoner dollar år 2010. Pasquale har haft flera befattningar inom marknadsföring och teknik på Polycom. 1989 var han med och grundade Fluent, Inc., ett företag för digitala videonätverk, där han arbetade som chefsarkitekt tills det såldes till Novell Corporation 1993. Pasquale har en universitetsexamen i datavetenskap från Harvard University och en masterexamen från MIT.


Christopher Burghardt

Vd, Europa

Christopher Burghardt är vd för ChargePoint i Europa och leder hela företagets europeiska verksamhet och politiska arbete i regionen. Christopher arbetade senaste som politik- och kommunikationschef, EMEA, för samåkningsappen Uber och innan dess ledde han utvecklingen av den globala och framväxande marknaden på First Solar som är en leverantör av solpaneler och storskaliga solkraftverk. Innan Christopher började på First Solar var han vice vd för företagsfrågor i Västeuropa på Anheuser-Busch InBev och vice vd för verksamhetsutveckling och marknadsföring i EMEA på Hill & Knowlton. Han är både tysk och belgisk medborgare och har en masterexamen i företagsekonomi från Wharton School of the University of Pennsylvania, en masterexamen från College of Europe och en kandidatexamen från University of Sussex och Institut d'Etudes Politiques of Aix-en-Provence.


Michael Hughes

Försäljningschef

Michael Hughes är en skicklig försäljningschef med 25 års erfarenhet av strategisk planering, försäljning, service, marknadsföring, verksamhets- och organisationsutveckling, produktledarskap, verksamhet och likviditetsgaranti på nyetablerade och etablerade teknikföretag. På ChargePoint är Hughes ansvarig för global försäljning, ekosystem för rörlighet och verksamhetsutveckling. Innan han började på ChargePoint arbetade han nio år på Barracuda Networks som förste vice vd för global försäljning och service. Han ökade företagets intäkter till 500 miljoner dollar och börsintroducerade företaget. Han har tidigare arbetat som vice försäljningschef för Asempra Technologies och försäljnings- och verksamhetsutvecklingsledare på McDATA Corporation, Invio Software och Marimba. Michael är rådgivare till teknik- och riskkapitalbolag. Han har en kandidatexamen i marknadsföring från Miami University och en masterexamen i företagsekonomi från University of Michigan.


Rex Jackson

Ekonomichef

Rex Jackson är ekonomichef för ChargePoint och har en omfattande erfarenhet av ekonomi, juridik, företagsutveckling och andra affärsområden. På ChargePoint leder Jackson verksamheten inom finans, juridik och administration. Innan Rex kom till ChargePoint arbetade han som ekonomichef för Gigamon, Rocket Fuel, JDSU och Symyx. Han har haft höga chefsbefattningar på ledande offentliga och privata företag, bland annat Avago (numera Broadcom) och Synopsys. Han sitter för närvarande i styrelsen för EMCORE som är nyskapande inom blandsignalsoptik. Han har en kandidatexamen från Duke University och en juristexamen från Stanford University Law School.


Colleen Jansen

Marknadsföringschef

Colleen Jansen är en marknadsstrateg med 20 års erfarenhet av både B2B- och B2C-marknadsföring på nyetablerade, privatägda och riskkapitalfinansierade företag samt stora, börsnoterade företag. Jansen ansvarar för marknadsföring, konsumentverksamhet och nordamerikapolitik. Innan hon började på ChargePoint ledde hon grupper på flera nyskapande och nystartade företag såväl som etablerade företag som Microsoft, Yahoo, Intuit och LinkedIn. Jansen sitter i styrelsen för CALSTART. Det är en ideell organisation som arbetar för att skapa jobb, minska luftföroreningar och begränsa klimatförändringar. Hon är en tidig elbilsanvändare och brinner för att hjälpa företag och konsumenter att inse de funktionella och samhälleliga fördelarna med att köra elbil. Hon har en kandidatexamen från California State University, Fresno.


Lawrence Lee

Förste vice vd, drift och service

Lawrence Lee är förste vice vd för tillverkning och verksamhet på ChargePoint. Han har mer än 17 års internationell erfarenhet av teknik, drift, leveranskedja och introduktion av nya produkter. Innan dess arbetade Lawrence tio år på Apple, där han ansvarade för introduktionen av alla nya Mac-produkter, bland annat genom att ta fram nya sätt för att öka kapacitetsflexibiliteten och minska kostnader. Han har en kandidatexamen i maskinteknik från Texas A&M University, en masterexamen i maskinteknik och en MBA-examen från University of California, Berkeley.


Bill Loewenthal

Förste vice vd, produkt

Bill Loewenthal har årtionden av erfarenhet inom allmän ledning och produktledarskap med inriktning på marknadsbaserad affärsplanering och tvärfunktionellt utförande. Bill har haft framgång inom en rad olika branscher, bland annat telekom, internet, konsumentelektronik och media. Som global produktledare har han stor erfarenhet av portföljhantering och plattformsföretag, inklusive anslutna enheter, maskinvara, programvara och B2B2C. Bill har haft ledande befattningar på Plantronics, ReplayTV, Mitsubishi och flera nystartade företag. Under loppet av sin karriär har Bill hjälpt till att lansera produkter som har blivit oumbärliga för miljontals människor. Han leder grupper inom produkthantering, användarupplevelse och teknisk dokumentation. Han har en kandidatexamen från San Jose State University.


Eric Sidle

Förste vice vd, teknik

Eric Sidle är förste vice vd för teknik på ChargePoint. Han leder och utvecklar hela ChargePoints tekniska organisation och företagets globala forsknings- och utvecklingslaboratorier. Eric har mer än 20 års erfarenhet av teknik och var tidigare chef för maskinvara för autonom körning på elbilstillverkaren NIO. Han ledde grupper som ansvarade för utformning och tillverkning av maskinvara, tillverkning och validering samt bilparksverksamhet. Innan NIO hade han ledande befattningar på Apple, Hewlett Packard och Raytheon. Eric har en kandidatexamen i elektroteknik från University of Illinois vid Urbana-Champaign.