ChargePoints ledarskap

ChargePoint grundades 2007 av en grupp företagare som förutsåg elbilsrevolutionen. ChargePoints team har en omfattande erfarenhet av teknik och design från ledande globala företag och de driver på utvecklingen av elbilsbranschen genom att bygga det smarta nätverket.


Pasquale Romano

VD och koncernchef

Pasquale Romano är vd och koncernchef för ChargePoint och styrelseledamot vid företaget. Pasquale började på ChargePoint i februari 2011 och tog med sig mer än 30 års erfarenhet av ledarskap inom teknikbranschen och verkställande ledning till företaget. 1998 var han med och grundade 2Wire som förvärvades av Pace plc för 475 miljoner dollar år 2010. Pasquale har haft flera befattningar inom marknadsföring och teknik på Polycom. 1989 var han med och grundade Fluent, Inc., ett företag för digitala videonätverk, där han arbetade som chefsarkitekt tills det såldes till Novell Inc. 1993. Han är för närvarande styrelseledamot i Levitate Acquisition Corp. Pasquale har en universitetsexamen i datavetenskap från Harvard University och en teknologie masterexamen från MIT.


Rebecca Chavez

Rebecca Chavez

Chefsjurist och Corporate Secretary

Rebecca Chavez är chefsjurist och Corporate Secretary på ChargePoint där hon ansvarar för att övervaka företagets juridiska angelägenheter, inklusive kommersiella transaktioner, immateriella rättigheter, bolagsstyrning, säkerheter och efterlevnad. Innan Rebecca började på ChargePoint var hon vice VD, vice chefsjurist, Corporate, Securities och M&A hos Palo Alto Networks Inc., en global ledare inom cybersäkerhet. Tidigare var hon biträdande chefsjurist, Finance and Governance hos Levi Strauss & Co. och arbetade som senior bolagsjurist hos Sidley Austin LLP och bolagsjurist vid Morrison & Foerster LLP. Hon har en kandidatexamen och en Master of Arts från Stanford University och en juristexamen från UC Davis School of Law (King Hall).


Michael Hughes

Försäljningschef

Michael Hughes är en skicklig försäljningschef med 25 års erfarenhet av strategisk planering, försäljning, service, marknadsföring, verksamhets- och organisationsutveckling, produktledarskap, verksamhet och likviditetsgaranti på nyetablerade och etablerade teknikföretag. På ChargePoint är Hughes ansvarig för global försäljning, ekosystem för rörlighet och verksamhetsutveckling. Innan han började på ChargePoint arbetade han nio år på Barracuda Networks som förste vice vd för global försäljning och service. Han ökade företagets intäkter till 500 miljoner dollar och börsintroducerade företaget. Han har tidigare arbetat som vice försäljningschef för Asempra Technologies och försäljnings- och verksamhetsutvecklingsledare på McDATA Corporation, Invio Software och Marimba. Michael är rådgivare till teknik- och riskkapitalbolag. Han har en kandidatexamen i marknadsföring från Miami University och en masterexamen i företagsekonomi från University of Michigan.


Rex Jackson

Ekonomichef

Rex Jackson ChargePoints finansdirektör där han leder verksamheten inom ekonomi, investerarrelationer, företagsutveckling och anläggningar. Han har en omfattande erfarenhet av ekonomi, företagsutveckling, fastigheter, företagsöverlåtelser, informationsteknik och immateriella rättigheter. Innan Rex kom till ChargePoint arbetade han som ekonomichef för Gigamon, Rocket Fuel Inc., JDS Uniphase Corp. och Symyx Technologies Inc. Han har haft höga chefsbefattningar på ledande offentliga och privata företag, bland annat Avago (numera Broadcom Inc.) och Synopsys. Han sitter för närvarande i styrelsen för EMCORE Corp. som är nyskapande inom blandsignalsoptik. Han har en kandidatexamen från Duke University och en juristexamen från Stanford University Law School.


Colleen Jansen

Marknadsföringschef

Colleen Jansen är ChargePoints marknadsföringschef. Hon är en marknadsstrateg med 20 års erfarenhet av både B2B- och B2C-marknadsföring på nyetablerade, privatägda och riskkapitalfinansierade företag samt stora, börsnoterade företag. Colleen ansvarar för marknadsföring och policy. Innan hon började på ChargePoint ledde hon grupper på nyskapande och nystartade företag såväl som etablerade företag som Microsoft, Yahoo, Intuit och LinkedIn. Colleen sitter i styrelsen för CALSTART. Det är en ideell organisation som arbetar för att skapa jobb, minska luftföroreningar och begränsa klimatförändringar. Hon är en tidig elbilsanvändare och brinner för att hjälpa företag och konsumenter att inse fördelarna med att köra elbil. Hon har en kandidatexamen från California State University, Fresno.


Lawrence Lee

Förste vice vd, drift och service

Lawrence Lee är förste vice vd för tillverkning och verksamhet på ChargePoint. Han har mer än 17 års internationell erfarenhet av teknik, drift, leveranskedja och introduktion av nya produkter. Innan dess arbetade Lawrence tio år på Apple, där han ansvarade för introduktionen av alla nya Mac-produkter, bland annat genom att ta fram nya sätt för att öka kapacitetsflexibiliteten och minska kostnader. Han har en kandidatexamen i maskinteknik från Texas A&M University, en masterexamen i maskinteknik och en MBA-examen från University of California, Berkeley.


Bill Loewenthal

Förste vice vd, produkt

Bill Loewenthal har årtionden av erfarenhet inom allmän ledning och produktledarskap med inriktning på marknadsbaserad affärsplanering och tvärfunktionellt utförande. Bill har haft framgång inom en rad olika branscher, bland annat telekom, internet, konsumentelektronik och media. Som global produktledare har han stor erfarenhet av portföljhantering och plattformsföretag, inklusive anslutna enheter, maskinvara, programvara och B2B2C. Bill har haft ledande befattningar på Plantronics, ReplayTV, Mitsubishi och flera nystartade företag. Under loppet av sin karriär har Bill hjälpt till att lansera produkter som har blivit oumbärliga för miljontals människor. Han leder grupper inom produkthantering, användarupplevelse och teknisk dokumentation. Han har en kandidatexamen från San Jose State University.


Lisa Mulrooney Gross

Lisa Mulrooney Gross

Personalchef

Lisa Mulrooney Gross är personalchef på ChargePoint med över 20 års global HR-erfarenhet i sin roll. Innan hon började på ChargePoint var Lisa förste vice vd, personal på Fitbit, där hon hjälpte till att bygga en kultur med hög prestanda och högt engagemang och var ett stöd i den framgångsrika försäljning av företaget till Google. Före Fitbit ledde hon HR-grupper i ett antal ledande företag, bland annat Bayer Healthcare, Applied Materials och General Electric. Sedan 2016 har hon varit styrelseledamot hos Girls Inc. i Alameda County, Oakland i Kalifornien. Hon har en Master of Arts i organisationspsykologi från Colombia University och en kandidatexamen i psykologi från UCLA.


Eric Sidle

Förste vice vd, teknik

Eric Sidle är förste vice vd för teknik på ChargePoint. Han leder och utvecklar hela ChargePoints tekniska organisation och företagets globala forsknings- och utvecklingslaboratorier. Eric har mer än 20 års erfarenhet av teknik och var tidigare chef för maskinvara för autonom körning på elbilstillverkaren NIO. Han ledde grupper som ansvarade för utformning och tillverkning av maskinvara, tillverkning och validering samt bilparksverksamhet. Innan NIO hade han ledande befattningar på Apple, Hewlett Packard och Raytheon. Eric har en kandidatexamen i elektroteknik från University of Illinois vid Urbana-Champaign.