Fleet Services

Tjänster för elektrifiering av fordonsparken

ChargePoint underlättar omvandlingen till elmobilitet.

Tala med en expert
Fleet Assessment

Utvärdering av fordonspark

Planera långsiktigt med hjälp av avancerade modelleringsverktyg för att analysera rutter och energikrav tillsammans med modellering av kostnader för elnät och annan infrastruktur. Arbeta med ChargePoint-experter för att skapa en anpassad lösning som uppfyller alla dina laddningsbehov idag och framöver.

 • Uppnå kostnadseffektivitet med detaljerade prognoser.
 • Optimera stationens energianvändning.
 • Få expertråd om incitament och bidrag.

Flexible financing

Flexibel finansiering

Med ett utbud av as-a-service-tjänsteerbjudanden har vi allt du behöver med nyckelfärdiga lösningar och lättförståelig finansieringssupport. Få allt du behöver för att lyckas med fordonselektrifiering.

 • Minska kapitalutgifterna och få expertis inom kostnadskontroll.
 • Få konkurrenskraftig finansiering för att överbrygga klyftan mellan utrustningsbehovet och anskaffningsvärdet.
 • Få den kontroll du vill ha – och mindre omkostnader – med abonnemangen ChargePoint as a Service®️ (CPaaS®️).

Design and build fleet services

Design-/byggtjänster

Oavsett om du elektrifierar en liten fordonspark eller utökar verksamheten till flera platser kan vi hjälpa till att hantera budgivning, val av leverantör och tillståndsprocesser för att få dina laddstationer i marken i tid och inom budget.

 • Spara tid med heltäckande projektledning.
 • Få stöd med upphandling och konkurrensmässig budgivning.
 • Se till att lyckas med planering och konstruktion av infrastrukturen.

Around the Clock Fleet support

Support dygnet runt

Håll verksamheten igång smidigt medan din fordonspark blir elektrisk. Vi har utformat ChargePoint Assure® Pro för att ge dig sinnesro med omfattande support för laddstationer, övervakning och underhåll, från början och när verksamheten växer.

 • Se till att alla laddstationer är tillförlitliga.
 • Se till att du har tillgång till laddning.
 • Hantera verksamheten för större förutsägbarhet.

Din partner för varje steg till elektrifiering

74 %

av alla Fortune 50-företag använder ChargePoint

Mer än 16

många års erfarenhet av att ladda elfordon

225 miljoner

laddningar hittills (och det blir fler och fler)

Kontakta en expert

Fleet lightning