Zostań certyfikowanym instalatorem ChargePoint

Podłącz się do szybko rozwijającego się sektora ładowania pojazdów elektrycznych, zostając certyfikowanym instalatorem ChargePoint.

Program certyfikacji i szkoleń dla instalatorów ChargePoint

Program szkoleń w zakresie instalacji ChargePoint to szereg kursów online, w których instalator zdobywa wiedzę o wszystkich istotnych procesach: od oceny zakładu po włączenie zasilania i wskazanie lokalizacji. Instalatorzy, którzy wezmą udział w tym szkoleniu, będą mieli wszystkie informacje potrzebne do skutecznego i dokładnego zainstalowania stacji ładowania ChargePoint. Po pomyślnym zakończeniu programu instalatorzy otrzymają certyfikat ukończenia.

Jeśli chcesz zostać certyfikowanym instalatorem ChargePoint, zarejestruj się w programie certyfikacji i szkoleń w zakresie instalacji ChargePoint.


Często zadawane pytania dotyczące instalatorów

Zarejestrowałem(-łam) konto ChargePoint University (CPU). Co dalej?

 

Zaloguj się do ChargePoint University. Przejdź do karty Moje kursy (widok domyślny) i zidentyfikuj listę kursów, w których aktualnie bierzesz udział. Ukończ kursy w zakresie instalacji dotyczące instalacji produktów, które chcesz przeprowadzać, aby otrzymać certyfikat instalatora. Certyfikat instalatora jest niezbędny do wykonania etapu wskazywania lokalizacji przed zakończeniem instalacji stacji.

Jak uzyskać dostęp do kursów?

 

Zaloguj się do ChargePoint University. Przejdź do karty Moje kursy (widok domyślny) i zidentyfikuj listę kursów, w których aktualnie bierzesz udział. Kliknij przycisk Start, aby rozpocząć kurs. Jeśli już rozpoczęto kurs, możesz kliknąć przycisk Wznów, aby wznowić kurs od miejsca, w którym go przerwano.

Ukończyłem(-łam) niezbędne kursy i przyznano mi certyfikat instalatora. Co dalej?

 

Po ukończeniu kursów certyfikacyjnych instalatora otrzymasz wiadomość e-mail z łączem zaproszenia, które umożliwi dokończenie rejestracji konta instalatora. Sprawdź folder spamu w poczcie e-mail, aby upewnić się, że wiadomość tam nie trafiła. Skorzystaj z łącza zaproszenia, aby zakończyć proces tworzenia konta. Konto instalatora umożliwia wskazanie lokalizacji stacji ładowania ChargePoint.

Gdzie mogę znaleźć kopię certyfikatu?

 

Po ukończeniu kursów certyfikacyjnych instalatora możesz wyświetlić listę ukończonych kursów w części Ukończone kursy dostępnej w kolumnie po lewej stronie. Kliknij przycisk Certyfikat odpowiadający kursowi. Wyświetli się okno z informacją o wygenerowaniu certyfikatu. Kliknij łącze dostępny do pobrania tutaj. Certyfikat zostanie pobrany na urządzenie.

Jeśli nie pamiętasz hasła, skorzystaj z łącza Nie pamiętam hasła na stronie logowania CPU. Aby zmienić istniejące hasło CPU po zalogowaniu, kliknij przycisk profilu w prawym górnym rogu, a następnie kliknij opcję Wyświetl mój profil. Przycisk Zmień hasło jest dostępny w kolumnie po lewej stronie. Wprowadź bieżące hasło oraz nowe hasło, a następnie potwierdź nowe hasło. Na koniec kliknij przycisk Zapisz.

Jak uzyskać kod PIN instalatora?

 

Ukończ proces certyfikacji na ChargePoint University. Po pomyślnym ukończeniu szkolenia łącze zaproszenia do rejestracji zostanie wysłane w wiadomości e-mail. Skonfiguruj konto instalatora za pomocą łącza zaproszenia. Po przybyciu na miejsce docelowe zeskanuj kod QR stacji lub zaloguj się na stronie http://m.chargepoint.com i wprowadź adres MAC stacji, aby zakończyć proces wskazywania lokalizacji.

Czym jest wskazywanie lokalizacji?

 

Po pomyślnym zainstalowaniu stacji na miejscu należy zakończyć instalację, udostępniając stację w aplikacji ChargePoint. Instalator określa współrzędne GPS stacji za pomocą aplikacji ChargePoint. Proces wskazywania lokalizacji umożliwia kierowcy znalezienie położenia stacji na mapie.

Jak zapisać się na dodatkowe kursy dostępne w ChargePoint University?

 

Dodatkowe kursy szkoleniowe są dostępne w części Katalog kursów. Kliknij pomarańczowy przycisk po lewej stronie i wybierz pozycję Katalog z listy rozwijanej. Skorzystaj z okna filtrowania lub paska wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednie kursy. Kliknij pomarańczowy przycisk Zapisz się znajdujący się obok pozycji na liście dostępnych kursów, aby dodać go do listy kursów, w których bierzesz udział. Ten nowy kurs będzie dostępny w karcie Moje kursy na osobistym pulpicie CPU.

Ukończyłem jeden z modułów w wielomodułowym kursie szkoleniowym, jednak mój postęp nie jest rejestrowany.

 

Spróbuj wykonać następujące czynności, aby rozwiązać problem: wyloguj się z CPU, wyczyść pamięć podręczną i pliki cookie w przeglądarce, uruchom przeglądarkę ponownie, zaloguj się z powrotem do CPU i spróbuj ukończyć moduł jeszcze raz. Ponadto możesz spróbować skorzystać z innej przeglądarki, aby uzyskać dostęp do CPU i ukończyć kurs. Upewnij się, że Twoja przeglądarka lub stacja robocza nie blokuje wykonywania skryptów bądź nie wdraża środków bezpieczeństwa, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe przesyłanie danych o ukończeniu kursu.

Co należy zrobić, jeżeli nadal występują problemy techniczne z ChargePoint University?

 

Skorzystaj z poniższego formularza online, aby poprosić o pomoc i szczegółowo opisać problem. Dołącz odpowiednie zrzuty ekranu i następujące informacje, aby przyspieszyć realizację żądania: nazwę użytkownika w ChargePoint University, odpowiedni moduł szkoleniowy, przeglądarkę internetową i system operacyjny.