Opdateringer til rapport om reduktion af drivhusgasemissioner

Gældende fra den 5. december 2023 ændres udledningsfaktorerne, som vi bruger til at beregne rapporten for din reduktion af drivhusgasemissioner, grundet opdateringer af disse variabler foreskrevet af USA’s Environmental Protection Agency (EPA), Canada Energy Regulator (CER) og European Environmental Agency (EEA). Vi har samlet en liste over ofte stillede spørgsmål nedenfor, så du bedre kan forstå ændringerne, og hvordan vi beregner din reduktion af drivhusgasemissioner.

Hvilken rapportering laves der for reduktion af drivhusgasemissioner?

 

For at hjælpe ChargePoint-kunder med at indberette i forhold til bæredygtighedsmål og fremvise deres engagement i miljøet, giver stationsejerens ChargePoint-konto et overblik over den totale reduktion af drivhusgasemissioner som en organisation har opnået via opladning af elbiler. Der er to områder, hvor kunder kan se deres reduktion af drivhusgasemissioner:

ChargePoint-instrumentpanelet viser en organisations samlede drivhusgasbesparelser over tid på miljøkortet.

Miljøkort

På fanen Rapporter kan kunder beregne drivhusgasbesparelser ud fra forskellige tidsperioder og formater samt downloade dataene som flere forskellige filtyper.

Afgivet energi

Hvordan beregner ChargePoint reduktion af drivhusgasemission?

 

Beregningerne af drivhusgasbesparelser er baseret på den energi, der afgives via hver organisations stationer. Vi anslår, hvor langt et elkøretøj kan køre ved hjælp af energien fra stationerne, beregner de emissioner, der er forårsaget af denne elektricitet, og sammenligner dem med de emissioner, der ville blive genereret af en benzindrevet bil, der kører samme afstand.

Log på din ChargePoint-konto for at få flere detaljer om, hvordan ChargePoint udregner din reduktion af drivhusgasemissioner.

Hvad ændrer sig i forhold til denne rapport?

 

Den metode, vi bruger til at beregne din reduktion af drivhusgasemissioner, har ikke ændret sig. Fra den 5. december 2023 vil vores beregning af din reduktion af drivhusgasemissioner bruge den nyeste emissionsfaktor, der anvendes til at bestemme den gennemsnitlige emission fra generering af elektricitet. Dette blev sidst opdateret i januar 2021 og vil fortsat blive opdateret med en løbende kadence, så vores beregning af reduktion af drivhusgasemissioner giver et nøjagtigt billede af nettets tilstand inden for hver region, hvor energien leveres.

Alle andre aspekter af udregningen forbliver uændrede.

Hvordan vil denne opdatering påvirke min organisations rapporter for drivhusgasbesparelser?

 

Alle rapporter genereret den 5. december 2023 eller senere vil inkludere de nye emissionsfaktorer. Enhver rapportering før december 2023 beregnes med den historiske emissionsfaktor. Eftersom denne ændring ikke har tilbagevirkende kraft vil de historiske data ikke ændre sig. Afhængig af det tidsfilter du har valgt, vil rapporten for din reduktion af drivhusgasemissioner muligvis indeholde et output for reduktion af drivhusgasemissioner baseret på både de historiske emissionsfaktorer og de nye. 

Hvordan kan jeg få min rapport? 

 
  1. Log på din ChargePoint-konto.

  2. Se efter vinduet Miljø på din instrumentpanelside, for at få vist dine samlede drivhusgasbesparelser over tid.

  3. Klik på fanen Rapporter for flere detaljer om rapportering af drivhusgas.

  4. Vælg drivhusgasbesparelser i rullemenuen.

    • Vælg den ønskede tidsperiode.
    • Klik på knappen Opdater.
    • Vælg den ønskede filtype, som du ønsker at eksportere på rullelisten Eksporter.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har yderligere spørgsmål?

 

Kontakt ChargePoint Support, hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere assistance.  

Tak for din hjælp med at fremme e-mobilitet.