Updates van het rapport over broeikasgasreductie

Met ingang van 5 december 2023 zijn de emissiefactoren voor het berekenen van uw rapport over broeikasgasreductie gewijzigd op basis van de bijgewerkte variabelen die verstrekt worden door de United States Environmental Protection Agency (EPA), de Canada Energy Regulator (CER) en het Europees Milieuagentschap (EEA). Hieronder hebben we een lijst met veelgestelde vragen samengesteld om u te helpen deze veranderingen in de berekening van de besparing in broeikasgasemissie beter te begrijpen.

Welke rapporten zijn beschikbaar voor vermeden broeikasgassen?

 

Om ChargePoint-klanten te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen bij te houden en hun betrokkenheid bij het milieu te tonen, biedt het account van de ChargePoint-laadstationeigenaar een overzicht van de totale uitstoot van broeikasgassen die een organisatie heeft vermeden door EV laden. Er zijn twee plaatsen waar een klant de vermeden broeikasgassen kan bekijken:

Het ChargePoint-dashboard toont alle vermeden broeikasgassen van een organisatie in de Milieu tegel van het dashboard.

Kaart Milieu

Op het tabblad Rapporten kunnen klanten de vermeden broeikasgassen berekenen over verschillende tijdsperioden en indelingen, en de gegevens downloaden in meerdere bestandstypen.

Geleverde stroom

Hoe berekent ChargePoint de vermeden broeikasgassen?

 

Berekeningen van de broeikasgasreductie zijn gebaseerd op de stroom die wordt geleverd door de laadstations van elke organisatie. We schatten hoe ver een EV kan rijden met behulp van de energie van de laadstations, berekenen de emissies veroorzaakt door het genereren van die elektriciteit en vergelijken deze met de emissies die zouden worden gegenereerd door een benzinevoertuig dat dezelfde afstand aflegt.

Meld u aan bij uw ChargePoint-account voor meer informatie over hoe ChargePoint de vermeden broeikasgassen berekent.

Wat verandert er aan dit rapport?

 

De manier waarop we de broeikasgasemissies berekenen is niet veranderd. Vanaf 5 december 2023 gebruiken we de nieuwste emissiefactor die gebruikt wordt om de emissies van het opwekken van elektriciteit te meten. Deze gegevens waren voor het laatst bijgewerkt in januari 2021 en worden regelmatig geüpdatet, zodat onze berekening van broeikasgasemissies de situatie van het net in elke regio waar energie wordt afgegeven nauwkeurig weergeeft.

Alle andere aspecten van de berekening blijven hetzelfde.

Welke invloed heeft deze update op de rapporten over broeikasgasreductie van mijn organisatie?

 

Alle rapporten die op of na 5 december 2023 worden gegenereerd, zijn op basis van de nieuwe emissiefactor. Elk rapport van vóór december 2023 wordt berekend aan de hand van de historische emissiefactor. Aangezien deze wijziging niet met terugwerkende kracht wordt uitgevoerd, zullen historische gegevens niet veranderen. Afhankelijk van het tijdfilter dat u bekijkt, kan uw rapport over broeikasgasreductie een resultaat van emissiebesparingen bevatten op basis van zowel de historische als de nieuwe emissiefactor. 

Hoe kan ik mijn rapport opvragen? 

 
  1. Meld u aan bij uw ChargePoint-account.

  2. Klik op uw dashboardpagina op de tegel Milieu om al uw vermeden broeikasgassen te zien.

  3. Klik op het tabblad Rapporten voor meer gedetailleerde rapporten over broeikasgassen.

  4. Selecteer Vermeden broeikasgassen in het vervolgkeuzemenu.

    • Selecteer de gewenste tijdsperiode.
    • Klik op de knop Updaten.
    • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Exporteren het bestandstype dat u wilt exporteren.

Met wie kan ik contact opnemen als ik nog vragen heb?

 

Neem bij vragen of voor meer informatie contact op met ChargePoint Owner Support.  

Bedankt dat u e-mobiliteit vooruithelpt.