Vanliga frågor om värd för väntelista

Vad är väntelistan?

 

Med väntelistan kan förare ställa sig i kö när alla laddningsplatser på en anläggning är upptagna. Förarna meddelas när en laddningspunkt blir tillgänglig och ger dem tid att koppla in sig.

Hur fungerar väntelistan?

 

Väntelistan är praktisk för stationschefer och rättvis för elbilsförarna. Om en laddningsplats är tillgänglig håller föraren bara sitt ChargePoint-kort mot stationen eller använder mobilappen till att ansluta och börja ladda. Om alla platser är fulla kan föraren ställa sig på en väntelista och få ett meddelande när det är förarens tur att ladda. Förarna erbjuds platser enligt principen först till kvarn, och ingen kan tränga sig i kön. Stationerna reserveras under en konfigurerad tidsperiod medan föraren flyttar fordonet.

Vilka är fördelarna med väntelistan?

 

Stationsansvariga får ett praktiskt verktyg och kan öka stationernas användningsgrad. När kunderna använder en väntelista har den effektiva användningsgraden ökat så mycket som 45 %, även för stationer som redan var välanvända. När väntelistan är konfigurerad hantera den efterfrågan på stationer utan någon inblandning så att stationsansvariga får mer tid till annat.

Väntelistan är även praktiskt för förarna som kan känna sig säkra på att få ladda. Föraren kan helt enkelt göra annat och få ett meddelande när det är dags att ladda, och kan lita på att stationen reserveras rimligt länge tills föraren kan ansluta. De behöver inte längre köra runt och leta efter lediga platser, eller försöka kontakta andra förare via sms, e-post eller telefon för att koordinera laddningen.

Var kan jag läsa mer om förarnas upplevelse?

 

Logga in på ditt konto och gå till Videor och handböcker på menyn Hjälp för att hitta förarvideon och vanliga frågor. De här resurserna är också tillgängliga på förarkonton.

Hur aktiverar jag väntelistan för mina stationer?

 

Skapa regler för väntelista i ditt konto och tillämpa dem på lämpliga stationer. Mer information om hur du konfigurerar regler för väntelistan finns i ”Så här aktiverar du väntelistan på dina stationer” i Videor och handböcker i avsnittet Hjälp på ditt ChargePoint-konto. Om du behöver mer hjälp kontaktar du ChargePoints kundsupport.

För att väntelistan ska fungera så bra som möjligt måste förarna kunna hitta stationen som reserveras för dem. För att undvika förvirring när du aktiverar väntelistan ska du se till att stationerna är exakt utmarkerade på kartan samt att namnen är tydliga och indikerar placeringen. Se till att namnge stationer efter plats och i ordning: Front1 och Front2 eller East1 och East2, till exempel. Kontakta kundsupporten om du behöver hjälp. Dina förare uppskattar om väntelistan är konfigurerad på ett tydligt och bra sätt.

Ska jag aktivera väntelistan för några av mina stationer eller alla på en gång?

 

En blandning av stationer med och utan väntelistor kan vara förvirrande för förarna, så vi rekommenderar att du aktiverar väntelistan för alla stationer på samma anläggning (som en fastighet eller parkeringsplats) samtidigt. Det finns dock några viktiga undantag: Du bör inte aktivera väntelistan vid parkeringsplatser för besökare eller personer med funktionsnedsättning så att de platserna förblir lätta att komma åt.

Vem anger regler för väntelistan?

 

Precis som med andra ChargePoint-tjänster har du kontroll över väntelistan. Varje organisation får bestämma om väntelistan ska aktiveras och hur den ska konfigureras för att passa omständigheterna. Du kan konfigurera hur lång tid förarna har på sig att flytta sin bil, hur länge förarna kan ladda vid en station och hur många gånger de kan skjuta upp sin plats. I ”Så här aktiverar du väntelistan på dina stationer” i avsnittet Videor och handböcker under menyn Hjälp kan du läsa mer om konfigurationsprocessen.

Hur övervakar jag väntelistan?

 

Under menyn Rapporter på ditt ChargePoint-konto finns Analys-verktyg så att du kan skapa diagram som visar hur många förare som väntar för tillfället eller vid olika tidpunkter under dagen på alla stationer där väntelistan är aktiverad. Du kan också gå till Förarlogg i avsnittet Väntelista under Hantera stationer för att identifiera vilka förare som inte flyttar sig efter en uppmaning eller som inte kopplar in sig efter att ha accepterat en uppdatering av väntelistan. Om många förare inte kopplar in sig kan det tyda på att anslutningstiden är för kort och bör förlängas.

Finns det något jag ska skicka till förarna innan jag aktiverar väntelistan?

 

Vi rekommenderar att du skickar snabbstartsguiden i avsnittet Videor och handböcker till alla förarna innan du aktiverar väntelistan. Förarna har även tillgång till en video för förare om väntelistan och vanliga frågor som hjälp för att komma igång. De här resurserna riktade till förare finns även tillgängliga i Videor och handböcker under Hjälp på ditt konto.

Fungerar alla åtkomstkort med väntelistan?

 

Förare måste ha ett ChargePoint-konto för att använda väntelistan så att de kan ta emot meddelanden när en laddningsplats blir tillgänglig. Kontaktlösa kreditkort och andra anonyma åtkomstmetoder kan inte användas på stationer med väntelistan aktiverad.

Förare rapporterar ett problem med en station. Kan jag avaktivera väntelistan tillfälligt?

 

Ja. Logga in på kontot, gå till Hantera stationer och klicka på stationen i tabellen för att visa egenskapssidan. På fliken Status och åtgärder klickar du på Markera under underhåll och anger vilken port/vilka portar som inte fungerar som den/de ska. När en port har inställningen ”Underhåll krävs” erbjuds inte förare de här portarna via väntelistan, men de kan fortfarande användas för vanliga sessioner. När du har markerat en plats som Underhåll krävs kan du kontakta kundsupporten för att lösa problemet.

Hur kan jag styra förarnas automatiska köande?

 

Med Automatisk kö kan förare sätta upp sig på en särskild väntelista varje dag, vilket är särskilt användbart på arbetsplatser med många användare. I stället för att behöva sätta upp sig på väntelistan varje dag kan en förare sköta det här automatiskt.

Stationsägare kan styra hur den automatiska köfunktionen fungerar för att minska stilleståndstiden mellan förarna och förbättra väntelisteupplevelsen som helhet. Inom detaljhandel och andra miljöer där förarna (i allmänhet) inte gör samma sak varje dag/veckodag kan stationsägaren avaktivera den automatiska köfunktionen helt och hållet. På arbetsplatser, utbildningsställen och i andra miljöer där förarna har mer förutsägbara scheman kan stationsägaren välja att avaktivera den automatiska köfunktionen för de förare som upprepade gånger ignorerar aviseringar om att det är deras tur, eftersom de här förarna hindrar andra förare från att få ladda.

Om du vill konfigurera beteendet för den automatiska köfunktionen redigerar du reglerna för väntelistan genom att gå till Hantera stationer > Väntelista > Regler för väntelista. Klicka på den regel du vill redigera och gå till avsnittet Avancerat. I de flesta tillämpningar rekommenderar vi att du fortsätter att låta förarna köa automatiskt och ställer in gränsen för snooze-perioder i följd till två gånger värdet för Maximalt antal pauser. Om föraren till exempel kan snooza fyra gånger innan han/hon tas bort från kön en viss dag ställer du in gränsen för snooze-perioder i den automatiska köfunktionen på åtta. Efter två hela dagar utan svar (automatiska snooze-perioder) avaktiveras den automatiska köfunktionen för föraren.