Eric Sidle | ChargePoint
Eric Sidle, Senior Vice President, Engineering

Eric Sidle

Eric Sidle är Chief Technology Officer, CTO, på ChargePoint. Han leder och utvecklar hela ChargePoints tekniska organisation och företagets globala forsknings- och utvecklingslaboratorier. Eric har mer än 20 års erfarenhet av teknik och var tidigare chef för maskinvara för autonom körning på elbilstillverkaren NIO. Han ledde grupper som ansvarade för utformning och tillverkning av maskinvara, tillverkning och validering samt bilparksverksamhet. Innan NIO hade han ledande befattningar på Apple, Hewlett Packard och Raytheon. Eric har en kandidatexamen i elektroteknik från University of Illinois vid Urbana-Champaign.