Lawrence Lee | ChargePoint
Lawrence Lee

Lawrence Lee

Förste vice vd, drift och service

Lawrence Lee är förste vice vd för tillverkning och verksamhet på ChargePoint. Han har mer än 17 års internationell erfarenhet av teknik, drift, leveranskedja och introduktion av nya produkter. Innan dess arbetade Lawrence tio år på Apple, där han ansvarade för introduktionen av alla nya Mac-produkter, bland annat genom att ta fram nya sätt för att öka kapacitetsflexibiliteten och minska kostnader. Han har en kandidatexamen i maskinteknik från Texas A&M University, en masterexamen i maskinteknik och en MBA-examen från University of California, Berkeley.