Ordlista för elbilsladdning

Senast uppdaterad: 6/2/2024

Vi vet att det snabbt kan bli rörigt med alla elbilsord – och med elbilsrevolutionen blir de alltfler. Vi har sammanställt den här ordlistan så att du kan hänga med i de vanligaste elbilstermerna.

A

AC-laddning

AC står för växelström och är en typ av ström som oftast används för att ladda elbilar. Både laddare för bostäder och företag på nivå 1 i Nordamerika och nivå 2 i Nordamerika eller Europa använder AC-ström.


Adapter

Med en elbilsadapter kan du ansluta din elbil till olika typer av laddare. Teslas kan till exempel använda adaptrar för att ansluta till andra typer av laddare för elbilar.


AER (All-Electric Range)

AER, eller helt elektrisk räckvidd, är den totala sträcka som elbilen kan köra på sitt batteri.


B

BEV (Battery Electric Vehicle)

En BEV, eller ett batterielfordon, är en elbil som uteslutande drivs med el. Batteridrivna elfordon ger de största kostnads- och miljöfördelarna.


C

CCS (Combo)

CCS står för Combined Charging Standard, en uppsättning laddningsstandarder som vanligtvis används för snabb laddning.


CHAdeMO

CHAdeMO är en typ av DC-kontakt för snabbladdning. Teslas snabbladdare på offentliga platser använder CHAdeMO-adaptrar.


D

DC-snabbladdning (DCFC)

DC står för likström. Med likströmsnabbladdning konverterar likströmsladdaren växelström från nätet till likström för batteriet, så att fordon kan laddas snabbare. Nivå 3 är en annan term för DC Fast.


DC-snabbladdning (DCQC)

En annan förkortning för likströmssnabbladdning är DCQC.


E

EV (elfordon)

En EV, det vill säga en elbil, drivs med el. På grund av kostnads- och miljöfördelarna håller elbilar snabbt på att bli det populäraste valet globalt. De tre typerna av elbilar är batterielfordon (BEV), laddhybrider (PHEV) och hybrider.


H

Hybrid

En hybrid är ett fordon som drivs med både en förbränningsmotor och ett litet elbatteri.


I

ICE (Internal Combustion Engine)

ICE står för förbränningsmotor. Bilar med förbränningsmotor, eller diesel- och bensinbilar, är den gamla sortens bilar som drivs genom förbränning av fossila bränslen eller andra vätskor. De dominerar visserligen fortfarande, men håller snabbt på att ersättas av elbilar på grund av kostnads- och miljöfördelarna.


Icead

När en bil med förbränningsmotor (ICE-bil) parkerar på en laddplats för elbilar och hindrar en elbilsförare från att ladda sin bil har denna förare blivit "icead".


K

Kilowatt (kW)

En kilowatt är ett mått på effekt eller den hastighet med vilken energi används. Kilowatt påverkar hur snabbt din elbil laddas.


Kilowattimme (kWh)

En kilowattimme är ett mått på energianvändning över tid och anger hur mycket energi som elbilens batteri fylls på med under laddningen. Ju fler kWh, desto mer energi för din elbil att köras på.


Kontakt

Olika sorters laddkontakter passar ihop med olika fordon, laddhastigheter och platser. Nivå 2-laddare med växelström använder en J1772- eller NACS-kontakt (Tesla) i Nordamerika, eller en typ 2-kontakt i Europa. DC-snabbladdare (nivå 3) i Nordamerika inkluderar CHAdeMO, CCS typ 1 (CCS1) och NACS (Tesla). I Europa kan DC-snabbladdare använda en CCS typ 2-kontakt (CCS2) eller CHAdeMO.


L

Laddhastighet

Med laddhastighet menas hur lång tid det tar att ladda en elbil. Batteristorlek, stationens ström och laddningsstatus påverkar alla laddningshastigheten.


Laddkontakt

Ett annat ord för elbilens kontakt


Laddkurva

Laddkurvan visar hur mycket energi ett elbilsbatteri lagrar under tiden som det laddas. När batteriet närmar sig full laddning saktar laddningen i allmänhet ner – därför är det bra om du har för vana att bara ladda din elbil till 80 %.


Laddning på offentliga platser

Med offentlig laddning avses laddstationer för elbilar som är tillgängliga för personer utanför hemmet. Offentliga laddstationer kan hittas vid parker, bibliotek, mataffärer och längs vägen. Använd en app som ChargePoint för att hitta offentliga laddstationer som passar din elbil och plats.


Laddstation

En laddstation är platsen där du laddar din elbil, både längs vägen och hemma.


Laddstatus (SOC)

Laddningsstatus avser den procentuella laddningen för ett elbilsbatteri. Till exempel är 0 % tomt och 80 % funktionellt fullt för att bevara elbilsbatteriets livslängd.


N

NACS

NACS är en typ av elbilskontakt och står för North American Charging Standard. NACS-kontakten associeras främst med Tesla och fungerar för både AC- och DC-laddning.


Nivå 1 (L1)

I Nordamerika är AC-laddning på nivå 1 (L1) den långsammaste typen av elbilsladdning. Nivå 1 kräver ingen särskild utrustning och kan anslutas till ett vanligt vägguttag som tillför växelström.


Nivå 2 (L2)

AC-laddning på nivå 2 (L2) är mellannivån när det gäller laddning av elbilar. Många elbilar använder nivå 2-laddning hemma och längs vägen.


Nivå 3 (L3)

Likströmsladdning på nivå 3 (L3) är den snabbaste typen av elbilsladdning. Elbilar kan använda nivå 3-laddning offentligt när de kör långa sträckor eller när det är ont om tid.


Nätverksladdning

Nätverksladdning är när en elbilsladdare är ansluten till ett större smart nätverk av elbilsladdare, som ChargePoint, till skillnad från fristående elbilsladdare som inte ingår i ett bredare laddnätverk.


P

PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle)

Laddhybrider, som också kallas plug-in hybrider, har både en bensinmotor och ett elbatteri. Vissa laddhybrider kör först på el och övergår sedan till bensin när elen tar slut. Andra använder båda samtidigt. Laddhybrider är inte lika effektiva som batterielfordon, men ger fler miljö- och kostnadsfördelar än hybrider.


R

Regenerativ bromsning

Regenerativ bromsning är när en elbil fångar upp den energi som uppstår när föraren bromsar. Elbilen använder sedan den här energin till att ladda sitt batteri.


RFID-kort

Med ett RFID-kort (radio frequency identification), t.ex. ett ChargePoint-kort, kan elbilsförare ansluta, ladda och betala vid behov på offentliga laddstationer. RFID-kort är inte lika smidiga som laddningsappar som ChargePoint, men bra att ha som backup.


Räckvidd per timme (RPH)

RPH är en uppskattning av hur långt en elbil kan köra på en timmes laddning.


Räckviddsångest

Räckviddsångest är rädslan för att elen ska ta slut på vägen som personer som gått över från bensinbil till elbil kan uppleva. Nya elbilsförare upptäcker dock snabbt att det inte är särskilt annorlunda att köra på el jämfört med att köra på bensin eller diesel, eftersom både batterier och tankar har rimliga gränser för förarna.


S

Smart laddning

Smart laddning avser laddare som är anslutna till ett nätverk. Med nätverket kan laddarna fjärrhanteras och smarta funktioner som prissättning, åtkomstkontroll för specifika grupper av förare eller schemaläggning av laddning låsas upp när energikostnaderna är låga.


T

Tap to Charge

Tap to Charge är ChargePoints egenutvecklade appfunktion som gör att elbilsförare kan börja ladda direkt på vissa laddstationer.


Tillgänglighet i realtid

Med tillgänglighet i realtid avses omedelbar kännedom om var det finns tillgängliga laddstationer i ChargePoint-appen. ChargePoint-appen tillhandahåller information om tillgängliga stationer i realtid för att göra ännu mer prisvärt och bekvämt att ladda och köra en elbil.


Toppa upp

Ett kul sätt att beskriva slutet på laddningen av din elbil.


Turtle

En elbil går in i turtle mode (säkerhetsläge) när batteriet börjar ta slut genom att sänka hastigheten för att spara energi. En elbils förmåga att övrgå i turtle-läge ger förare sinnesro på långresor, även om det är mycket ovanligt att batteriet tar slut eftersom de flesta elbilar påminner förare om att ladda upprepade gånger.


U

Uttag

Porten är platsen på elbilen där man kopplar in en stations kontakt för att ladda den. De olika typerna av kontakter har alla motsvarande uttag.


V

Volt/ampere/effekt

Olika sätt att mäta och beskriva den elektriska ström som laddar din elbil.


Väntelista

Väntelistan är en premiumfunktion i ChargePoint-appen som gör att förare kan ställa sig i kö till en viss station virtuellt, istället för att vänta på plats. Elbilsförare älskar Väntelistan, eftersom den är bekväm och sparar tid.


Växthusgasutsläpp

Utsläpp av växthusgaser, som koldioxid, genereras genom förbränning av fossila bränslen. Diesel- och bensinbilar är en av de främsta orsakerna till växthusgasutsläpp. Att byta till elbilar minskar utsläppen av växthusgaser betydligt.


Z

ZEV (Zero-Emission Vehicle)

En ZEV, eller ett utsläppsfritt fordon, är bilar som inte släpper ut några växthusgaser. Elfordon med fullständiga batterier är utsläppsfria fordon.


Share This: Facebook Twitter Linkedin Pinterest MailBehöver du mer hjälp?

ChargePoint finns alltid här för dig. Ring oss dygnet runt på 46 (20) 0883673 eller få hjälp online.

Cityscape transparent drawing