CP6000 EU Fleet

Tekniska specifikationer

ChargePoint 6000-serien

Växelströmsladdning med hög effekt för bilparker

Kontakta en expert

Specifikationer

 
Montering
Stolpe, vägg
Anslutnings-/porttyp
Typ 2-uttag
Integrerad typ 2-kabel
Typ 2-uttag med lock (Frankrike)
Typ E-uttag (Frankrike)
Kombination
Antal portar
En, två
Kabellängd
5,5 m, 7 m
Effekt
En- eller trefas, justerbar mellan 3,7 och 22 kW
Anslutningsmöjlighet
4G-mobildata med LTE, Wi-Fi-nätverk
Autentisering
RFID, NFC (vidrör för att ladda), fjärrautentisering med hjälp av mobil, kontaktlösa kreditkort (där det finns stöd för det)
Nätverksprotokoll
OCPP 2.0.1
Elektrisk säkerhet
Integrerad jordfelsbrytare och identifiering av likströmsfel
Drifttemperatur
-25 °C till 50 °C
Certifieringar
CE, MID och MIR