Uppdatering av rapporten om minskade växthusgasutsläpp

Från och med den 5:e december 2023 ändrades de utsläppsfaktorer vi använder för att beräkna din rapport om minskade växthusgasutsläpp baserat på uppdateringar av dessa variabler från United States Environmental Protection Agency (EPA) och Canada Energy Regulator (CER) samt Europeiska miljöbyrån (EEA). Vi har sammanställt en lista med vanliga frågor nedan för att hjälpa dig att bättre förstå ändringarna och hur vi beräknar minskade växthusgasutsläpp.

Vilken rapportering ges för minskade växthusgasutsläpp?

 

För att hjälpa ChargePoint-kunder att rapportera mot hållbarhetsmål och visa sitt engagemang för miljön ger ChargePoint-stationens ägarkonto en översikt över de totala utsläpp av växthusgaser som en organisation har sparat genom elbilsladdning. Det finns två ställen där en kund kan se sina minskade växthusgasutsläpp:

På ChargePoint-instrumentpanelen visas en organisations totala besparingar av växthusgasutsläpp på miljökortet.

Miljökort

På fliken Rapporter kan kunder beräkna minskade växthusgasutsläpp över olika tidsperioder och format och ladda ner uppgifterna i flera filtyper.

Energi som fördelas

Hur beräknar ChargePoint minskade utsläpp av växthusgaser?

 

Minskningen av växthusgasutsläppen beräknas på grundval av den energi som fördelas av varje organisations stationer. Vi uppskattar hur långt en elbil kan köra med hjälp av energin från stationerna, beräknar de utsläpp som uppstår vid produktionen av denna el och jämför dessa med de utsläpp som skulle genereras av ett bensindrivet fordon som färdas samma sträcka.

Om du vill få mer information om hur ChargePoint beräknar minskade växthusgasutsläpp kan du logga in på ditt ChargePoint-konto.

Vad förändras i den här rapporten?

 

Metoden för hur vi beräknar växthusgasutsläpp har inte ändrats. Från och med den 5 december 2023 kommer vår växthusgasberäkning att använda den senaste utsläppsfaktorn som används för att fastställa de genomsnittliga utsläppen från elproduktion. Den uppdaterades senast i januari 2021 och kommer att fortsätta att uppdateras i en pågående kadens, så vår beräkning av växthusgasutsläpp visar det korrekta tillståndet för nätet inom varje region där energi distribueras.

Alla andra aspekter av beräkningen förblir desamma.

Hur kommer denna uppdatering att påverka min organisations rapporter om besparingar av växthusgaser?

 

Alla rapporter som genereras på eller efter den 5:e december 2023 kommer att återspegla den nya utsläppsfaktorn. All rapportering före december 2023 beräknas med hjälp av den föregående utsläppsfaktorn. Eftersom denna ändring inte är retroaktiv kommer historiska data inte att ändras. Beroende på vilket tidsfilter du tittar på kan din rapport om växthusgasbesparingar innehålla ett resultat av minskade utsläpp som baseras på både den historiska och nya emissionsfaktorn. 

Hur kan jag få min rapport? 

 
  1. Logga in på ditt ChargePoint-konto.

  2. På sidan med instrumentpanelen letar du efter panelen Miljö för att se dina totala växthusgasutsläpp.

  3. Om du vill ha mer detaljerad rapportering om växthusgasutsläpp klickar du på fliken Rapporter.

  4. I listrutan väljer du Minskade växthusgasutsläpp.

    • Välj önskad tidsperiod.
    • Klicka på knappen Uppdatera.
    • I listrutan Exportera väljer du önskad filtyp du vill exportera.

Vem ska jag kontakta om jag har ytterligare frågor?

 

Kontakta ChargePoints Support för ägare om du har några frågor eller behöver ytterligare hjälp.  

Tack för att du driver e-mobilitet framåt.