Podpora pro řidiče elektromobilů

Jste řidič elektromobilu v síti ChargePoint a potřebujete poradit? Zavolejte nám – dostanete rychlou, užitečnou odpověď.

Pomoc pro řidiče elektromobilů a majitele účtu ChargePoint
+420 234 043 393

Co je ChargePoint?

 

Společnost ChargePoint přináší nabíjení elektromobilů více lidem a na více míst než kdy dříve díky největší a nejotevřenější síti pro nabíjení elektromobilů na světě. Navrhujeme, vyrábíme a podporujeme veškeré technologie, které tuto síť zajišťují, od hardwaru nabíjecích stanic či software pro správu napájení po mobilní aplikaci. Naše práce proměňuje dopravu a energetiku, neboť většímu počtu lidí pomáháme s přechodem na elektromobily. V aplikaci ChargePoint jsou k dispozici informace o síti ChargePoint v reálném čase, včetně dostupnosti nabíjecích míst po celé zemi.

Co lze dělat s účtem ChargePoint?

 

Vytvořením účtu ChargePoint získáte rychlý a snadný přístup ke všem stanicím v největší síti pro nabíjení elektromobilů a v dalších předních sítích. Díky účtu ChargePoint budete moci nabíjet elektromobily u stanic společnosti ChargePoint a ve většině dalších hlavních sítí, aniž byste potřebovali několik účtů nebo členství. Kromě toho budete mít přehled o dostupnosti stanice před příjezdem na místo a můžete nastavit oznámení do telefonu nebo e-mailu, abyste měli aktuální informace o stavu nabíjení svého vozidla.

Jak vyhledat místo pro nabíjení?

 

Získejte aplikaci ChargePoint pro vyhledávání dostupných nabíjecích míst, spuštění nabíjení a získání aktuálních informací o plném nabití vašeho vozu.

Jak spustím nabíjení?

 

Přiložením telefonu (s aplikací přihlášenou do vašeho účtu) nebo karty ChargePoint ke stanici odemkněte nabíjecí konektor. Nebo v aplikaci na stránce s informacemi o stanici klepněte na oranžové tlačítko „Start Charge“ (Zahájit nabíjení).

Krok 2: Zvedněte konektor.

Stiskněte tlačítko na konektoru a vyjměte ho z držáku.

Krok 3: Připojte vozidlo (a spusťte nabíjení).

Připojte konektor k elektromobilu (rychlé nabíjení spustíte stisknutím modrého tlačítka). Zkontrolujte, zda se elektromobil nabíjí (na palubní desce jsou často kontrolky).

Krok 4: Věnujte se svým záležitostem.

Udělejte si pohodu a zařiďte si den po svém. Jakmile bude nabíjení vozu dokončeno, pošleme vám zprávu.

Krok 5: Klepnutím se odhlaste.

Když se vrátíte ke svému elektromobilu, přiložením telefonu nebo karty (u rychlého nabíjení stisknutím modrého tlačítka) ukončete relaci. Stanice vám ukáže, kolik nabíjení stálo, a my vám pošleme doklad.

Nezapomeňte odpojit konektor a vrátit ho do držáku. Poté s plně nabitým elektromobilem odjeďte od stanice.

Pokud potřebujete pomoct, zavolejte na podporu pro řidiče na čísle +420 234 043 393.

Kolik zaplatím za nabití vozu?

 

Stanice v síti ChargePoint jsou v soukromém vlastnictví, proto může majitel každé stanice nastavit cenu za použití jeho stanic. Cenu za použití konkrétní stanice uvidíte v naší aplikaci při zobrazení stanovených sazeb na stránce s podrobnostmi o stanici. Protože ceny průběžně stanovují majitelé jednotlivých stanic, cena, kterou zaplatíte u kterékoli stanice ChargePoint, může být kdykoli změněna bez předchozího upozornění.

Jak mohu získat nebo aktivovat kartu ChargePoint?

 

K získání bezplatné karty ChargePoint se můžete zaregistrovat online nebo prostřednictvím naší aplikace. Po registraci obdržíte kartu během 7 až 10 pracovních dní. Po jejím doručení se musíte přihlásit do svého účtu a kartu aktivovat. Přejděte do části Můj účet a vyberte možnost „Manage ChargePoint Cards“ (Spravovat karty ChargePoint). Mějte kartu ChargePoint připravenou, abyste mohli zadat sériové číslo. Poté vyberte možnost „Save“ (Uložit).

Jak zaplatím za nabíjení?

 

Síť ChargePoint funguje na kreditním systému. Při prvním zpoplatněném použití stanice ChargePoint bude nutné zadat platební údaje. Budeme vám účtovat € 10. Částku ponecháme jako zůstatek na vašem účtu a budeme z něj strhávat poplatky za nabíjení. Jakmile váš zůstatek klesne pod € 5, doplníme dalších € 10 prostřednictvím evidovaného způsobu platby. (Pokud nabíjíte elektromobil často, navýšíme váš zůstatek na průměrnou výši měsíčních poplatků za nabíjení místo částky € 10.)

Pokud používáte pouze bezplatné stanice, z vaší karty nebudeme nic strhávat. Pokud svůj účet zrušíte, zbývající zůstatek vám vrátíme. Chcete-li kdykoli aktualizovat nebo odebrat platební údaje, přejděte ve svém účtu do části Finanční informace (web) nebo Můj profil (mobil).

Co mohu dělat, když jsou všechny nabíjecí stanice obsazené?

 

Když jsou všechny nabíjecí stanice obsazené, nic se neděje – existuje stále několik možností. Můžete klepnout na tlačítko „Notify When Available“ (Upozornit, jakmile bude k dispozici) na obrazovce stanice v aplikaci a my vám dáme vědět, jakmile elektromobil u dané stanice dokončí nabíjení. Jakmile obdržíte upozornění, můžete přijet ke stanici a začít nabíjet, nebo se rozhodnout, že nakonec nabíjet nepotřebujete – je to jen na vás.

Aby mohlo vozidla nabíjet více řidičů, majitelé některých stanic povolují funkci Pořadník, díky které se můžete zařadit do virtuální fronty u těchto nabíjecích stanic. Nejprve zkontrolujte, že máte zapnutá oznámení (v aplikaci přejděte do hlavní nabídky a vyberte možnost „Account“ (Účet), poté možnost „Notifications“ (Oznámení)), abychom vám mohli posílat aktuální informace o vašem pořadí ve frontě. Do fronty se můžete zařadit následovně:

  • Když jsou všechny stanice obsazené, v zobrazení mapy v aplikaci ChargePoint (viz níže) klepněte na možnost „Join Waitlist“ (Přidat do pořadníku) nebo přiložte ke stanici telefon nebo kartu.
    • Tip: Pokud se v aplikaci nezobrazí možnost „Join Waitlist“ (Přidat do pořadníku), stanice jsou k dispozici nebo není zapnutá funkce Pořadník.
  • Jakmile se místo uvolní, dáme vám na základě vašich předvoleb vědět textovou zprávou nebo oznámením v aplikaci.
  • Přijměte místo, podržíme vám ho. Pokud nemůžete s vozem ihned přijet, místo nepřijímejte.
  • Pokud jste zaneprázdněni, klepnutím na „Snooze“ (Odložit) uvolníte místo dalšímu zájemci (ale ponecháte si své místo ve frontě).
  • Pokud nepotřebujete vozidlo nabíjet, můžete klepnout na „Leave Waitlist“ (Opustit pořadník).
  • Pořadník můžete také uložit, pokud se chcete připojit pouze ke konkrétním stanicím.

Majitel stanice určí, jak dlouho může řidič u stanice zůstat, aby měli ostatní řidiči příležitost nabít své vozidlo. Pokud už vozidlo nabíjíte, budete upozorněni, jakmile nastane čas s vozidlem odjet a uvolnit stanici další řidičům.

Další informace jsou uvedeny na stránce Pořadník – nejčastější dotazy.

Jak společnost ChargePoint řeší závady stanic?

 

Společnost ChargePoint monitoruje stav sítě. Pokud objevíme stanici, která nefunguje správně, nebo jsme řidičem upozorněni na stanici mimo provoz, kontaktujeme majitele (nebo určenou osobu), abychom pomohli zajistit opravu. Většina stanic vyrobených společností ChargePoint je v soukromém vlastnictví. Proto veškeré opravy nebo údržbu těchto stanic budou provádět majitelé konkrétních stanic.

Proč stanice zobrazuje „Restricted Access“ (Omezený přístup)?

 

Majitelé stanic mohou na stanici nastavit omezený přístup, pokud není dostupná pro všechny řidiče. Použití stanice může být například omezeno pouze pro zákazníky nebo zaměstnance, nebo se stanice může nacházet za bránou nebo v soukromé garáži.

Kde mohu nabít svůj elektromobil?

 

Svůj elektromobil můžete nabít na veřejně přístupném místě v síti ChargePoint nebo v sítích našich roamingových partnerů. Použijte aplikaci ChargePoint k vyhledání a získání přístupu k blízkým stanicím v dostupných nabíjecích sítích.

Jak spustím nabíjecí relaci nebo použiji nabíjení klepnutím?

 

Nabíjecí relaci lze zahájit třemi způsoby:

  • Nabíjení klepnutím. S nainstalovanou aplikací ChargePoint můžete spustit nabíjecí relaci přiložením telefonu k symbolu čtečky na stanici. Ujistěte se, že máte nainstalovanou aplikaci a jste přihlášeni ke svému účtu.
    • iPhone: V aplikaci ChargePoint přejděte do „Menu“ (Nabídka), vyberte možnost „Account“ (Účet) a poté možnost „Manage Cards“ (Spravovat karty). Zvolte možnost „Set it up“ (Nastavit), přidejte ChargePoint Pass do Peněženky Apple a přiložením telefonu ke stanici začněte nabíjet.
    • Android: Povolte technologii NFC, zapněte obrazovku telefonu a přiložením telefonu ke stanici začněte nabíjet.
    Chcete-li použít nabíjení klepnutím, budete potřebovat zařízení iPhone SE, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 a 7 Plus se systémem iOS 10 nebo novějším, hodinky Apple Watch Series 2, Series 1 a 1. generace nebo zařízení se systémem Android 4.4 nebo novějším s technologií NFC.
  • Spuštění nabíjení v aplikaci. Vyberte stanici a klepněte na tlačítko „Start Charge“ (Zahájit nabíjení).
  • Použijte kartu ChargePoint. Stačí přiložit aktivovanou kartu ChargePoint (nezapomeňte ji aktivovat) na symbol čtečky karet na stanici.

Pokud potřebujete pomoct, zavolejte na podporu pro řidiče na čísle +420 234 043 393.

Proč se po přiložení telefonu ke stanici zobrazuje zpráva „You're not using a ChargePoint account“ (Nepoužíváte účet ChargePoint)?

 

Zkontrolujte, zda jste se přihlásili k účtu ChargePoint a povolili nabíjení klepnutím. Tím by se měl problém vyřešit.

Proč jsou důležitá oznámení ChargePoint?

 

Díky oznámením budete mít vždy přehled o stavu nabíjení svého elektromobilu. Můžete nastavit oznámení do mobilu nebo e-mailu pro následující situace:

  • Váš elektromobil je plně nabitý.
  • Nabíjení bylo přerušeno.
  • Došlo ke snížení výkonu pro vaše vozidlo.
  • Pro informace o stavu a připomenutí rezervace nabíjecí stanice.

Jak se vypočítávají ušetřené emise skleníkových plynů (GHG)?

 

Pro získání odhadu emisí GHG, které jste díky používání elektromobilu ušetřili, odhadneme ujetou vzdálenost na základě energie poskytnuté vašemu elektromobilu (EV), vypočítáme emise vzniklé při výrobě této energie a porovnáme je s emisemi, které by vyprodukovalo vozidlo se spalovacím motorem při ujetí stejné vzdálenosti. Používáme následující údaje:

  • Vozidlo se spalovacím motorem při jízdě produkuje průměrně 8,8 kg CO2na na galon (19,4 lb CO2 na galon). [1]
  • Podle údajů pro několik typů elektromobilů ujede elektromobil průměrně 4,8 km na kWh (3,0 mil/kWh).
  • Průměrná palivová účinnost vozidel se spalovacími motory je 19,6 km/l (23,9 mil na galon). [3]
  • Evropské země produkují při výrobě elektrické energie rozdílné množství emisí. Podrobnosti naleznete níže. [4]
  • CO2 tvoří 95 % emisí GHG [5]

Tato čísla používáme při výpočtu (19,4 × 3,0 / 23,9 – emisní faktor specifický pro danou zemi) ÷ 95 % pro získání odhadu kg CO2/kWh úspory GHG v každé zemi. Toto číslo vynásobíme množstvím energie, kterou jste spotřebovali při nabíjení. Tak získáme odhad úspory GHG.

Podrobnosti o emisním faktoru pro jednotlivé země jsou uvedeny v tabulce níže:

Země

Zdroj

Datum poslední aktualizace

Nové emisní faktory

(lb CO2 / kWh)

Kanada

Canada Energy Regulator (CER)

2020

0,308

Francie

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

12. 8. 2020

0,115

Německo

Evropská agentura pro životní prostředí

12. 8. 2020

0,745

Itálie

Evropská agentura pro životní prostředí

12. 8. 2020

 

0,514

Nizozemsko

Evropská agentura pro životní prostředí

12. 8. 2020

 

0,859

Norsko

Evropská agentura pro životní prostředí

12. 8. 2020

 

0,042

Španělsko

Evropská agentura pro životní prostředí

12. 8. 2020

 

0,456

Švédsko

Evropská agentura pro životní prostředí

12. 8. 2020

 

0,017

Spojené království

Evropská agentura pro životní prostředí

12. 8. 2020

 

0,503

Spojené státy

Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA)

3. 9. 2020

0,9472